Szanowni Państwo,
Komisja ds. oceny wniosków zakończyła ocenę formalną i merytoryczną. 124 wnioski zostały ocenione pozytywnie, 15 wniosków zostało odrzuconych, a 8 wnioskodawców zrezygnowało.

Z uwagi na to, że przewidziana kwota dotacji wystarczy na realizację 73 instalacji  konieczne jest uzyskanie akceptacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Po uzyskaniu zgody lista podstawowa i rezerwowa mieszkańców zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.