W 251. rocznicę Bitwy pod Olmontami wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz złożył kwiaty pod tablicą poświęconą Konfederatom Barskim poległym w bitwie. Wójtowi towarzyszył dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof Sokólski.

Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konkurs na plakat promujący mediację - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
 
Kto może otrzymać pomoc?

„Tegoroczne żniwa  - jak co roku - będą gorące i pełne obaw, czy uda się zebrać plony w dobrych warunkach pogodowych. Jednak tegoroczny stan pandemii związanej z koronawirusem nie pozwala na prowadzenie działań specjalistom OIP w bezpośrednim kontakcie z rolnikami pracującymi na polach tj. wizytacji prac polowych i doradztwa osobistego. Dlatego proponujemy wszystkim mieszkańcom podlaskiej wsi udział w wirtualnym konkursie „Żniwa mogą być bezpieczne – w obiektywie 2020”. Idea jest prosta – trzeba nakręcić film o tematyce związanej z pracami żniwnymi, a szczególnie bezpieczeństwem w czasie tych prac. Regulamin wraz z formularzem zgłoszenia znajduje się na stronie bialystok.pip.gov.pl w zakładce aktualności.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 15.07.2020r. Szczegóły……

Zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat do programu Pole Działania. Pole Działania to roczny program Fundacji Wspomagania Wsi skierowany do nastoletnich mieszkańców wsi, zainteresowanych działaniem społecznym, którzy chcą przeżyć przygodę z zaplanowaniem i przeprowadzeniem projektu społecznego w swojej okolicy.

Jak to działa?

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

W dniu 17 czerwca 2020 r. przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy “AMATOR” w Juchnowcu Górnym złożona została oferta na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego pt. „Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w zapasach zawodników LUKS “Amator” i LUKS “Księżyno” 

Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 30 czerwca  2020r.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że komitety wyborcze zarejestrowane
w wyborach Prezydenta RP mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji do obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych

na dzień 28 czerwca 2020 roku
do dnia 12 czerwca 2020 roku do godz. 15.30

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Specjalista w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 15.06.2020r Szczegóły ...

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Referacie Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 15.06.2020r. Szczegóły ...

Informacje na temat szkoleń rezerwistów i kandydatów na żołnierzy można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku pod nr tel. 261 398 248, 261 398 290, 260 398 260 oraz na stronach internetowych:https://wkubialystok.wp.mil.pl/pl/articleswazne-e/mon-wznawia-szkolenia-rezerwy/

• Już od 8 czerwca rusza kolejny program wsparcia dla firm, które ucierpiały z powodu pandemii.
• Można dostać do 100 tys. zł na dostosowanie przedsiębiorstwa do funkcjonowania w warunkach reżimu sanitarnego oraz niekorzystnych zmian rynkowych.
• Środki mogą być przeznaczone na zakup środków ochrony, wyposażenia, maszyn i urządzeń, oprogramowania itd.
• Bon antywirusowy to nie tylko ochrona firm i miejsc pracy, ale także swoisty gospodarczy kontratak.