Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zaprasza  do udziału w akcji : „Hobby – moja pasja”.

Założeniem tego przedsięwzięcia jest ukazanie swoich zainteresowań i związanych z nimi emocji, znaczenia oraz wartości zbiorów i przedmiotów – dla szerszego grona osób. Zbierać można przedmioty o  przeróżnej tematyce, mających znaczenie naukowe, historyczne, czy sentymentalne. Właśnie takiej różnorodności od Państwa oczekujemy, bo czasem mała rzecz dla jednej osoby - dla innej jest źródłem wielkiej radości. Jeśli masz jakieś interesujące zajęcie, pasję, hobby, zbierasz i kolekcjonujesz: znaczki, naklejki, figurki lub inne przedmioty i chcesz podzielić się z nami swoimi unikatami – napisz do nas. Prześlij zdjęcia oraz opis swoich zbiorów lub ulubionego przedmiotu wraz z podpisem autora. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby bez względu na wiek (zarówno dzieci jak i dorosłych). Przekazujcie nam swoje emocje, kolekcje i fascynacje, a my zamieścimy je na naszych stronach (Wojewódzkiego Domu Kultury i Platformy Informacji Kulturalnej).

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w trosce o zdrowie naszych wystawców, odwiedzających i pracowników, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polska Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pozostałymi związkami hodowców zwierząt, podjął decyzje o odwołaniu XXVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. W tym roku impreza ta miała odbyć się w dniach 27-28 czerwca.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła program dopłat do nawodnień dla gospodarstw rolnych.

To program przeznaczony dla rolników. Dzięki niemu właściciele gospodarstw mogą sfinansować m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi do 100 tys. zł.

Święto Narodowe Trzeciego Maja odbywało się w 2020 roku się bez wielkich publicznych uroczystości. Nie spotykamy się obecnie na masowych obchodach, ale pamiętamy i oddajemy hołd autorom Konstytucji 3 Maja i wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę.

2 maja, w Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz oraz dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof Sokólski wzięli udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym. Mszę odprawił ksiądz dziekan Andrzej Kondzior, który w homilii odczytał Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Zawarty został w nim apel do odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest Polska, zwłaszcza w pełnym niepokoju czasie epidemii, a także napiętej sytuacji związanej z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 12.05.2020r.

Szczegóły

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny Zarządzeniem Nr ORG.0050.129.2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. wprowadził czasową obniżkę stawek czynszu.

W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID19, jak również dynamiczną sytuacją w zakresie ogłaszania kolejnych etapów znoszenia ograniczeń oraz zbliżającą się korzystną aurą pogodową uprzejmie informuję, iż nie zaleca się uruchamiania fontann, ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi (fontanny typu „dry plaza”) lub innych tego typu obiektów z uwagi na fakt, iż aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa.

Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś w Polsce prawny obowiązek ale skrzynka to też, po prostu, element krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem – jak numer domu czy dzwonek do drzwi.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20.04.2020 r. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z o. o. nie pracuje.

Odpady selektywnie zbierane z zabudowy wielorodzinnej w miejscowościach: Ignatki – Osiedle i Kleosin zostaną odebrane w dniu 18.04.2020 r. (sobota) oraz w dniu 21.04.2020 r. (wtorek).

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że 10 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 z późn. zm.) rozporządzenie w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

W związku z trwającym na terenie całego kraju stanem epidemii Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż do czasu podjęcia przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny uchwał dotyczących zwolnień z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców oraz uchwał  dotyczących przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, mogą ubiegać się o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przewidzianych w art. 67 a ustawy z dnia 29.08.1997 roku  - Ordynacja podatkowa tj. :

o przedłużeniu terminu wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

W związku z art. 15j. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.
Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwia też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Więcej szczegółów