DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” realizuje zadanie „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych w okolicy szkoły podstawowej w Juchnowcu Kościelnym”.

Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 24G/BRD-RFRD/2021 zawartej 23.12.2021 r. z Wojewodą Podlaskim.

Wartość dofinansowania wyniesie 33 600,00 zł, co stanowi 31,95% kosztów objętych zadaniem. Całkowita wartość Zadania to 107 140,40 zł.

Okres realizacji inwestycji to: grudzień 2021 r. – lipiec 2022 r.

W ramach inwestycji powstanie wyniesione przejście dla pieszych dostosowane do wysokości chodnika, oznakowane znakiem P-10 oraz znakiem P-25 „próg zwalniający”. W okolicy wyniesionego przejścia dla pieszych przewiduje się zastosowanie dodatkowego ograniczenia prędkości do 30km/h.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” realizuje zadanie wieloletnie „Budowa części ulicy Kwiatowej w m. Ignatki, ulicy Borsuczej w m. Księżyno i części drogi gminnej na dz. 440 w m. Księżyno”
Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 175G/RFRD/2021 zawartej 29.12.2021 r. z Wojewodą Podlaskim.
Wartość dofinansowania wyniesie 912 620,44 zł, co stanowi 37,30% kosztów objętych zadaniem. Całkowita wartość Zadania to 2 574 025,46 zł.  
Okres realizacji inwestycji to: czerwiec 2021 r. – czerwiec 2022 r.

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie ulica Kwiatowa i ul. Borsucza. Powstaną łącznej 948 m jezdni, 766m chodnika i 873 m odwodnienia.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Wartość dofinansowania: 1 000 000,00 zł

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie ulica Kwiatowa i ul. Borsucza. Powstaną 3 odcinki o łącznej długości 948 m.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

„Rozbudowa ulicy Miłej w Ignatkach”
Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” realizuje zadanie jednoroczne „Rozbudowa ulicy Miłej w Ignatkach”.
Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 158G/FDS/2020 zawartej w Wojewodą Podlaskim w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Wartość dofinansowania wyniesie 912 478,39 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita wartość Zadania to 2 723 207,86 zł.  
Okres realizacji inwestycji to: lipiec-grudzień 2020 r.

Droga objęta wnioskiem zlokalizowana jest w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Inwestycja obejmuje jeden odcinek od skrzyżowania z ulicą Gościnną do skrzyżowania z ulicą Gajową o długości 638 m. Na całej długości zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki brukowej. Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Wartość dofinansowania: 1 661 996,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 2 723 207,86 zł.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych

„Rozbudowa i przebudowa dróg w miejscowości Szerenosy”
Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” realizuje zadanie jednoroczne „Rozbudowa i przebudowa dróg w miejscowości Szerenosy”.
Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 198G/FDS/2020 zawartej w Wojewodą Podlaskim.
Wartość dofinansowania wyniesie 437 934,32 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita wartość Zadania to 1 086 483,50 zł.  

Logo Przebudowa Dróg Lokalnych

Zadanie zostało dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” realizuje zadanie jednoroczne „Przebudowa ulicy Jaśminowej w Juchnowcu Kościelnym”.
Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 18G/II/2019 zawartej z Wojewodą Podlaskim w dniu 4 grudnia 2019 r.
Wartość dofinansowania wyniesie 736 017,18 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita wartość Zadania to 1 472 034,36 zł.  
Okres realizacji inwestycji to: październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.

Logo Fundusz Dróg Lokalnych
Zadanie zostało dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” realizuje zadanie jednoroczne „Przebudowa ulicy Zacisznej w Olmontach”.
Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 54G/II/2019 zawartej z Wojewodą Podlaskim w dniu 12 grudnia 2019 r.
Wartość dofinansowania wyniesie 224 040,76 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita wartość Zadania to 501 610,00 zł.  
Okres realizacji inwestycji to: październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.

Logo Fundusz Dróg Lokalnych

Zadanie zostało dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” realizuje zadanie jednoroczne „Remont odcinka drogi gminnej nr 106764Bw m. Pańki”.
Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 146G/II/2019 zawartej z Wojewodą Podlaskim w dniu 13 grudnia 2019 r.
Wartość dofinansowania wyniesie 76 158,50 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita wartość Zadania to 348 928,70 zł.  
Okres realizacji inwestycji to: październik 2019 r. – wrzesień 2020 r.

Logo Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie zostało dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”
Gmina Juchnowiec Kościelny w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” realizuje zadanie jednoroczne „Przebudowa ulicy Leszczynowej w Solniczkach”.
Gmina otrzymała dofinansowanie inwestycji na podstawie Umowy nr 216G/II/2019 zawartej z Wojewodą Podlaskim w dniu 20 grudnia 2019 r.
Wartość dofinansowania wyniesie 429 962,82 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Całkowita wartość Zadania to 907 788,97 zł.  
Okres realizacji inwestycji to: grudzień 2019 r. – lipiec 2020 r.