Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”.
Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – druga połowa kwietnia.  Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.
UWAGA: Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu na przyznanie grantu. Nabór grantów prowadzony będzie przez min. 30 dni.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Gminy.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 85 713 28 95, 697 011 627, 697 011 803.
PROSIMY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z  REGULAMINEM ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI ZAŁCZONYMI PONIŻEJ:

Regulamin GRANTY PV

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Minimalne parametry instalacji

Wniosek o grant

Wniosek o płatność

Umowa o powierzenie grantu