Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 29 maja 2020 r. (piątek) na godz.13.00, XVI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Lewickie-Kolonia nr 77, 77a, 77b 08:00 - 12:00 18.05.2020

Lewickie-Kolonia nr 61,79, działka nr 132/8 10:00 - 14:00 18.05.2020

Tryczówka nr 51, 53 08:00 - 12:00 19.05.2020

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Lewickie-Kolonia od 2 do 13 2020-05-12 08:00 - 12:00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że do czasu usunięcia awarii przepompowni wody w miejscowości Rumejki okresowo mogą występować zaniki ciśnienia wody w miejscowościach:
Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Nargilewska, Niewodnica Nargilewska Kolonia, Hermanówka

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Ignatki-Osiedle, zaopatrującego miejscowość Ignatki-Osiedle, odpowiada rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym może być wykorzystywana przez konsumentów bez ograniczeń.