PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Solniczki ul. Osiedlowa 5    2020-03-10 10:00 - 14:00
Księżyno ul. Przepiórcza 7    2020-03-11 10:00 - 14:00

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Czerewki od nr 18 do 41 2020-02-28 08:00 - 13:00

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Olmonty
• 10, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27A, 28, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40A, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o niewłaściwej  jakości wody w wodociągu Ignatki Osiedle

szczegóły w załączeniu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Bogdanki  kol. 1, 1A, 2, 71 2020-02-10 08:00 -14:00