Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Suraż, zaopatrującego w wodę m. in. miejscowość Baranki, położoną na terenie gm. Juchnowiec Kościelny,  odpowiada rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym może być wykorzystywana przez konsumentów bez ograniczeń.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, wiele podmiotów i rolników boryka się z wieloma problemami, w tym z brakiem pracowników sezonowych do zbioru owoców miękkich.

Gmina Załuski proponuje pracę przy zbiorze truskawek zapewniając dobre warunki zakwaterowania oraz atrakcyjne warunki finansowe.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w wodociągu Suraż, zaopatrującym w wodę m.in. miejscowość Baranki, stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu w wodzie. Podwyższona wartość manganu może pogarszać wygląd i smak wody . Spożywanie wody z wodociągu Suraż o stwierdzonym stężeniu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób z  niej korzystających.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Kleosin, zaopatrującego w wodę miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin odpowiada rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym może być wykorzystywana przez konsumentów bez ograniczeń.

Więcej szczegółów

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Kożany 2, 3, 4, Cerkiew    2020-03-25 08:00 - 14:00
Hermanówka 2020-03-27 08:00 - 14:00