Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza do udziału w III Konkursie "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy".

Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Państwa wieś (gmina) może stać się lub stała się bardziej przyjazna do życia.

Do wygrania nawet 6000 zł. Łączna pula nagród to 44 tys. zł.

Więcej informacji:
www.irwirpan.waw.pl/smart2022

W niedzielę, 15 stycznia o godzinie 15 zapraszamy na VII Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą. Poprzednie kolędowanie miało miejsce w kościele w Tryczówce, tym razem spotkamy się w cerkwi w Kożanach. Wspólnie - prawosławni i katolicy będziemy mieli okazję zobaczyć znakomite chóry i wysłuchać cudownych kolęd znanych tak w kościele katolickim, jak i cerkwi prawosławnej. Ekumeniczne Spotkania to coś więcej, niż śpiew. To spotkania, które łączą i pokazują wielokulturowość naszego terenu. Gorąco zachęcamy, aby w niedzielne popołudnie zawiać do urokliwych Kożan. Wspólnie cieszmy się świątecznym czasem i słuchajmy wspaniałych kolęd, które zaśpiewają: Chór Parafialny Świętej Anny i Schola Diliges z parafii św. Stanisława w Białymstoku oraz Chór Cerkwi św. Grzegorza Peradze i zespół wokalny "Świtanak" wraz z zespołem dziecięcym "Wiasiołka" z przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku z polskim i białoruskim językiem nauczania. Całość rozpocznie występ chóru Ośrodka Kultury VIVA ARTE.
Organizatorami VII Ekumenicznego Spotkania z Kolędą są: Ośrodek Kultury oraz Parafia prawosławna Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kożanach i Parafia w Tryczówce pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz.

„Dostępne Mieszkanie” to program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:
- ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
- posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
- nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.
Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 76 943 zł.

Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r. i do wyczerpania budżetu Programu.