Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 12 września 2022 r. (poniedziałek) na godz. 14.00, XLIV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przedstawienie planów realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Białostockiego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w miejscowości Olmonty w dniu 8 września 2022r. (czwartek) w godz. 8.00 - 15.00  wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości  Olmonty ulice: Miła, Radosna, Wesoła, Bociania.
Za utrudnienia przepraszamy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie z wodociągu Kleosin zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Kolonia Księżyno, Olmonty, Śródlesie, Izabelin stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:
- zapachu - Z1S (chemiczny).
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294) zapach powinien być akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z ww. rozporządzeniem.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w miejscowości Olmonty w dniu 7 września 2022r. (środa) w godz. 8.00 - 15.00  wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości  Olmonty ul. Leśna.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w miejscowości Brończany  w dniu 29 sierpnia 2022r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 15.00 oraz 30 sierpnia 2022r. ( wtorek) w godz. 8.00 – 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości  Brończany.
Za utrudnienia przepraszamy