PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
03.10.2023r: w godz. 08:00 –12:00 : KOPLANY: dz.89, dz.12, dz.15/12, dz.14/1, dz.12-nr 1a, dz. 15/10, Kolonia Koplany 11c,
03.10.2023r: w godz. 10:00 –14:00 : LEWICKIE: 68c, 68b, dz.nr 491/4, dz.491/1,
03.10.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : LEWICKIE: 27f, dz.551/26, dz.551/16, dz.551/12, dz.551/9, dz.515/55, Gmina,
06.10.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : CZEREWKI: nr 1,
06.10.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : IGNATKI: 32, 33a, 36, 39c, 40/3, 40b, działki: 133/1, 147, 128/15, Ignatki-Kolonia 40a,

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 27 września 2023 r. (środa) na godz. 13.30, LV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19.

Porządek obrad sesji:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
14.09.2023r: w godz. 08:00 –12:00 : HRYNIEWICZE: od 2 do 46,
14.09.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : HRYNIEWICZE: 62A,62B,62C,62D,64,64A,84 PHU GATERM,
15.09.2023r: w godz. 08:00 –12:00 : HRYNIEWICZE: dz.89/8, 72,
15.09.2023r: w godz. 10:00 –14:00 : HRYNIEWICZE: 80,2/9,2/7,2/2,2z,
15.09.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : JUCHNOWIEC KOŚCIELNY: ul. Klonowa 14,16,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
22.09.2023r: w godz. 07:00 –09:00 : KLEOSIN: ul. Tarasiuka 1, ul. Zambrowska 18,
25.09.2023r: w godz. 09:00 –13:00 : LEWICKIE: 29U, 27A,
27.09.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : IGNATKI: 43a, 46, ul. Kwiatowa 17,
28.09.2023r: w godz. 08:00 –16:00 : PAŃKI: Kol. 22,22A, DOROŻKI: 60A,62,64,Kol. 67,78,82,83,dz.268, TRYCZÓWKA: 58,55A,dz. 385/4,
28.09.2023r: w godz. 08:00 –14:00 : IGNATKI: ul. Przemysłowa 17b, 17c,
28.09.2023r: w godz. 09:00 –13:00 : SOLNICZKI: ul. Białostocka, ul. Leszczynowa, STANISŁAWOWO: od 24 do 40,36A,36C,36D,34C,34D,38,40,dz.43/11, ul. Pszeniczna,
ul. Pszczela,
29.09.2023r: w godz. 08:00 –18:00 : DOROŻKI: 60A,62,64,Kol.67,78,82,83,dz. 268, TRYCZÓWKA: 58,55A, dz.385/4, PAŃKI: Kol.22,22A,

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 23 sierpnia 2023 r. (środa) na godz. 14.30, LIV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w nowym budynku Urzędu Gminy przy ul. Jaśminowej 19 w Juchnowcu Kościelnym.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
  4. Analiza funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.
  5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:w sprawie rozpatrzenia wniosku,