PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

13.03.2023r: w godz. 8:00 –12:00 :     OLMONTY, ul. Radosna 14, Pogodna działki: 170/10, 170/11,
14.03.2023r: w godz. 10:00 –14:00 :  SOLNICZKI, ul. Osiedlowa 9a,
17.03.2023r: w godz. 10:00 –14:00 :  STANISŁAWOWO 34C, 34D, 36A, 36C, 36D, 38, 40,

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 27 lutego 2023 r. (poniedziałek) na godz. 14.30, XLIX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji i Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.
5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
17.02.2023r: w godz. 8:00 –12:00: OLMONTY, ul. Jaśminowa 19,21,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
28.02.2023r: w godz. 10:00 –14:00 : IGNATKI OSIEDLE, ul. Bluszczowa- działki: 135/4, 235/128,
03.03.2023r: w godz. 8:00 –12:00 : STANISŁAWOWO, ul. Niebanalna 8,12

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 19 stycznia 2023 r. (czwartek) na godz. 13.30, XLVIII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu: