Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) na godz. 14.30, LI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów sesji Nr XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L.
4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

GE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
20.04.2023r: w godz. 8:00 –11:00: LEWICKIE: 62a,62b,62c,62d, działka nr 120/6,
21.04.2023r: w godz. 8:00 –12:00: NIEWODNICA NARGILEWSKA-KOLONIA: 1f,  NIEWODNICA NARGILEWSKA, działki: 306/11, 306/13,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

28.03.2023r:  w godz. 8:00 –13:00 :     SOLNICZKI, działka 135/48,

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 30 marca 2023 r. (czwartek) na godz. 14.00, L-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4.    Przyjęcie informacji na temat działalności Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2022 roku.
5.    Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym za 2022 rok.
6.    Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w Gminie Juchnowiec Kościelny za 2022 rok.
7.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

13.03.2023r: w godz. 8:00 –12:00 :     OLMONTY, ul. Radosna 14, Pogodna działki: 170/10, 170/11,
14.03.2023r: w godz. 10:00 –14:00 :  SOLNICZKI, ul. Osiedlowa 9a,
17.03.2023r: w godz. 10:00 –14:00 :  STANISŁAWOWO 34C, 34D, 36A, 36C, 36D, 38, 40,