PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
06.04.2022r: w godz. 9:00 – 14:00 : Lewickie od 68 do 81e, Brończany od 1 do 18a, od 40 do 51,
07.04.2022r: w godz. 9:00 – 16:00: Hryniewicze 56 - zakład kamieniarski,
08.04.2022r: w godz. 9:00 – 17:00: Olmonty, ul. Chabrowa 34, 37b, działki: 260/64, 263/17, 267/60,

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn.zm.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 31 marca 2022 r. (czwartek), na godz. 14.30, XXXVIII-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje,
że w wodzie pobranej do badania ze stacji uzdatniania wody w Surażu zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzieńskie, Zawyki Ferma., Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono przekroczenia normatywu higienicznego w zakresie:
- chlorków – 771 mg/l

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
31.03.2022r: w godz. 8:00 – 14:00 : WÓLKA
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 7 marca 2022 r. (poniedziałek) na godz.14.30, XXXVII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów sesji: Nr XXXVI/2022.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy na rok 2021.
6. Przyjęcie informacji na temat działalności Ośrodka Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Juchnowcu Kościelnym w 2021 roku.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym za 2021 rok.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w Gminie Juchnowiec Kościelny za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu: