Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w wodociągu Suraż, zaopatrującym w wodę m.in. miejscowość Baranki, stwierdzono ponadnormatywną zawartość manganu w wodzie. Podwyższona wartość manganu może pogarszać wygląd i smak wody . Spożywanie wody z wodociągu Suraż o stwierdzonym stężeniu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia osób z  niej korzystających.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Kożany 2, 3, 4, Cerkiew    2020-03-25 08:00 - 14:00
Hermanówka 2020-03-27 08:00 - 14:00

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Solniczki ul. Osiedlowa 5    2020-03-10 10:00 - 14:00
Księżyno ul. Przepiórcza 7    2020-03-11 10:00 - 14:00

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Tryczówka od 55 do 58 - 2020.03.19 godz. 08:00 - 14:00

Rzepniki kolonie 1, 71, 72 - 2020.03.19 godz. 08:00 - 14:00

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Czerewki od nr 18 do 41 2020-02-28 08:00 - 13:00