PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
10.06.2022r: w godz. 8:00 –13:00:

KLEOSIN: ul. Walerowskiego – sklep osiedlowy, zakład usługowy,
ul. Wańkowicza 1,2,3,3a,4,5,6,6a,8,9,9a,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
ul. Zdrojowa 35, 39, 41 ,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
30.05.2022r: w godz. 8:00 –14:00  : SZERENOSY, od nr 12 do 32
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
24.05.2022r: w godz. 6:30 –9:00 oraz 14:00 – 19:00 : KLEOSIN, ul. Tarasiuka 3, Walerowskiego 19, 21, 23, 35, garaże, Wańkowicza 16, Wyszyńskiego 4, 5, 6, 7, 8, 10, Zambrowksa 24,
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 30 maja 2022 r. (poniedziałek) na godz. 14.00, XXXIX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
23.05.2022r: w godz. 9:00 –14:00 :KSIĘŻYNO:ul. Pawia 23
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia