Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w dniu 12 czerwca 2023r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 15.00 może wystąpić przerwa w dostawie wody w  miejscowości  Księżyno, Księżyno - Kolonia, Horodniany, Ignatki.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w dniu 7 czerwca 2023r. (środa) w godz. 8.00 – 15.00 może wystąpić przerwa w dostawie wody w miejscowości Księżyno, Księżyno - Kolonia, Horodniany, Ignatki.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w dniu 6 czerwca 2023r. (wtorek) w godz. 8.00 – 15.00 może wystąpić przerwa w dostawie wody w miejscowości Szerenosy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie pobranej do badania dnia 12.05.2023 r.  wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzieńskie, Zawyki Ferma., Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono przekroczenia normatywu higienicznego w zakresie:
- mętności – 2,8 NTU

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.40) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 7 czerwca 2023 r. (środa) na godz. 13.00, LII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu sesji Nr LI/2023.
  4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
  5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok