PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
26.04.2022r: w godz. 8:00 – 11:00 : Ignatki: ul. Kręta
26.04.2022r: w godz. 8:00 – 13:00 : Czerewki: nr od 1 do 17, Kożany nr od 4 do 22,
27.04.2022r: w godz. 8:00 – 17:00 : Szerenosy,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
21.04.2022r: w godz. 8:00 – 14:00 : Tryczówka: 55a, 56, 58,
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2021 , sporządzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
11.04.2022r: w godz. 8:00 – 13:00 : Księżyno – ogródki działkowe
12.04.2022r: w godz. 9:00 – 15:00: Izabelin: ul. Herbowa 2,8, ul. Kasztelańska 1, przepompownia zasilania z ZK-10192,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej do badania dnia 29.03.2022r. z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Kolonia Księżyno, Olmonty, Śródlesie, Izabelin stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:

- jonu amonu w ilości 1,2 mg/1 (pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta wynosi do 0,5 mg/1).

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.