PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
12.07.2022r: w godz. 8:00 –14:00 : KOŻANY, CZEREWKI od 1 do 16

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w Stanisławowie w dniu 30 czerwca 2022r. (czwartek) w godz. 8.00 - 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości  Solniczki, Stanisławowo

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 24 czerwca 2022 r. (piątek) na godz. 14.00, XL-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4. Przedstawienie założeń ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. poz.655)
5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
27.06.2022r: w godz. 9:00 –12:00: IGNATKI, ul. Gajowa działki: 203/6, 203/18, 203/20
01.07.2022r: w godz. 9:00 –12:00: IGNATKI-OSIEDLE, działka 222/160

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
13.06.2022r: w godz. 8:00 –12:00:  KOPLANY KOLONIA 17, 21C,