Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 15 grudnia 2021 r. (środa) na godz.12.30, XXXIV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie własności nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2022 rok,
c) w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Juchnowiec Kościelny na 2022 rok.
d) w sprawie zmian w budżecie na 2021r.
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032,
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032.
6. Przyjęcie budżetu gminy na 2022 rok:
a) odczytanie ostatecznego projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta,
b) odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu - Komisji Rolnictwa i Finansów,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Juchnowiec Kościelny na 2022 r. oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu,
d) dyskusja nad wnoszonymi w trakcie sesji poprawkami i ich przegłosowanie,
e) głosowanie na projektem uchwały budżetowej
7. Wnioski radnych.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie obrad sesji.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
15.12.2021r: w godz. 7:00 – 9:00 oraz 14:00 – 17:00    wystąpią krótkie zaniki napięcia: 
Kleosin ulica :
Broniewskiego 1, 2,3, 3A,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Długosza 12, 14, 
Gałczyńskiego, 
Kochanowskiego 17, 
Reymonta 4, 5, 10C, 11, 12B, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 
Słowackiego 7, Staffa 16, 
Turowskiego 13, Tuwima 16, 
Walerowskiego 2, 2A, 4, 4A, 
Zambrowska 34, 34A, 36, 40/1, 42, 42A, 42B, 48, 56A, 58
Żeromskiego 10A, 13, 19, 21

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
29.11.2021r: w godz. 9:00 – 12:00   : -IGNATKI: ul. Wspólna, ul. Tęczowa  
03.12.2021r: w godz. 8:00 – 14:00   : -WÓLKA : od 18 do 36
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn.zm.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 7 grudnia 2021 r. (wtorek), na godz. 14.30, XXXIII-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) na godz.15.00, XXXII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.