PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej w dniu 13.04.2021r. w godz. 8:30 – 11:30  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości OLMONTY (ul. Kasztanowa 9, 11, 13, 15, działka 272/11, plac budowy), z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej w dniu 07.04.2021r. w godz. 8:00 – 10:00  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości LEWICKIE-KOLONIA (nr. domów: 2, 2c, 2h, 3, 3a, 5, 5a, 6a, 7, 8, 9, 11, 11a, 13, 13a, 15b, 16a), w godz. 11:00 – 13:00 LEWICKIE-KOLONIA ( nr. domów: od 20 do 28), w godz. 14:00 – 16:00 LEWICKIE-KOLONIA (nr. domów: 1, 1/2, 1/3 , 3, 3A, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 8, 8B, 10, 10A, 10B, 15, 17, 17A, 17B, 19, 20, 20A, 20B, 20C ) z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej do badania ze stacji uzdatniania wody w Surażu, zaopatrującego w wodę m. in. miejscowość Baranki, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie azotynów. Podwyższona zawartość azotynów w wodzie może powodować methemoglobinemię u niemowląt karmionych butelką.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713, z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 31 marca 2021 r. (środa) na godz.15.00, XXV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na stacji uzdatniania wody w Kleosinie w nocy z 11 na 12 marca 2021r. (czwartek/piątek) w godz. 22.00 - 06.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:
Kleosin, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Horodniany, Ignatki, Koplany Folwark, Śródlesie, Hryniewicze, Olmonty, Izabelin
Za utrudnienia przepraszamy.