Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w miejscowości IGNATKI ul. Spokojna  w dniu 20 sierpnia 2021r. w godz. 8.00 - 14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości IGNATKI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), na godz. 16.00, XXIX-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej do badania dnia 05.07.2021 r. w stacji uzdatniania wody w wodociągu Suraż, zaopatrującym miejscowości: Baranki gm. Juchnowiec Kościelny oraz Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, stwierdzono ponadnormatywną ilość bakterii coli tj. 70 jtk/100 ml wody.

Zgodnie z załącznikiem  nr 1 części A i C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r. poz. 2294), liczba dopuszczalnych bakterii grupy coli wynosi 0 jtk (NPL)/100 ml wody) przy jednoczesnym wykluczeniu obecności Escherichia coli.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda w stacji uzdatniania wody wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Baranki gm. Juchnowiec Kościelny oraz Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, odpowiada wymaganiom zawartym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r. poz. 2294).

Wobec powyższego, woda może być wykorzystywana przez konsumentów bez ograniczeń.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

13.07.2021r: w godz. 8:30 – 15:00 : IZABELIN ( UL. HERBOWA, DWORSKA 40,42, KASZTELAŃSKA, DZIAŁKI: 44/4, 61, 51/1, 51/12, 76/1, oraz budynki w sąsiedztwie bez numerów )