Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2021 , sporządzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej do badania dnia 29.03.2022r. z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Kolonia Księżyno, Olmonty, Śródlesie, Izabelin stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:

- jonu amonu w ilości 1,2 mg/1 (pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta wynosi do 0,5 mg/1).

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn.zm.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 31 marca 2022 r. (czwartek), na godz. 14.30, XXXVIII-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
06.04.2022r: w godz. 9:00 – 14:00 : Lewickie od 68 do 81e, Brończany od 1 do 18a, od 40 do 51,
07.04.2022r: w godz. 9:00 – 16:00: Hryniewicze 56 - zakład kamieniarski,
08.04.2022r: w godz. 9:00 – 17:00: Olmonty, ul. Chabrowa 34, 37b, działki: 260/64, 263/17, 267/60,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
31.03.2022r: w godz. 8:00 – 14:00 : WÓLKA
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia