PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
15.12.2021r: w godz. 7:00 – 9:00 oraz 14:00 – 17:00    wystąpią krótkie zaniki napięcia: 
Kleosin ulica :
Broniewskiego 1, 2,3, 3A,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Długosza 12, 14, 
Gałczyńskiego, 
Kochanowskiego 17, 
Reymonta 4, 5, 10C, 11, 12B, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 
Słowackiego 7, Staffa 16, 
Turowskiego 13, Tuwima 16, 
Walerowskiego 2, 2A, 4, 4A, 
Zambrowska 34, 34A, 36, 40/1, 42, 42A, 42B, 48, 56A, 58
Żeromskiego 10A, 13, 19, 21

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372 z późn.zm.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 7 grudnia 2021 r. (wtorek), na godz. 14.30, XXXIII-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn.zm.) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) na godz.15.00, XXXII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
29.11.2021r: w godz. 9:00 – 12:00   : -IGNATKI: ul. Wspólna, ul. Tęczowa  
03.12.2021r: w godz. 8:00 – 14:00   : -WÓLKA : od 18 do 36
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
16.11.2021r: w godz. 8:00 – 14:00:
-ZAJĄCZKI, kolonie: 6,29,31, działka nr 1007/1  
-WOJSZKI od nr 142 do 145