GE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
10.05.2021r: w godz. 12:00 – 14:00  : IGNATKI ( ul. Sosnowa, Jagodowa, Tęczowa, Wspólna, Malinowa)
10.05.2021r: w godz. 14:30 - 16:30   : BARANKI (od nr. 36 – do. 64 )    
11.05.2021r: w godz. 14:00 – 16:00  : LEWICKIE - STACJA( od nr. 1 do 22B, przejazd i nastawnia PKP )

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej w dniu:
05.05.2021r: w godz. 8:30 – 10:30  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości :KSIĘŻYNO ( ul. Sarnia od 1 do 34, ul. Niedźwiedzia 1,3,5a, ul. Wilcza 1a,4,5,25, ul. Zajęcza 4, ul. Mazowiecka 58); IGNATKI 42a; w godz. 12:00 – 14:00 LEWICKIE- STACJA (od nr. 20 do 43b ).
06.05.2021r: w godz.8:00 – 10:00  BARANKI ( od nr. 36 do 64 )
07.05.2021r: w godz. 8:00 – 10:00  BARANKI ( od nr. 36 do 64 ),

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej w dniu 26.04.2021r. w godz. 11:30 – 14:00  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości :
Olmonty  - ul. Międzyleśna 11, 13, 21, 27a, działka nr 3/40
                 -1c, działka nr 3/22
Izabelin   -działka nr 28/6
Hryniewicze - 1, 1a, 1/1, 1/3, kolonia 1A, 3, 3B, 3D, 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D,

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713, poz.1378) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 28 kwietnia 2021 r. (środa) na godz.14.30, XXVI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda ze stacji uzdatniania wody w Surażu, zaopatrującej miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej o spożycia przez ludzi.