PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
04.10.2021r: w godz. 9:00 – 15:00: HOŁÓWKI MAŁE od numeru 23 do 27

z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.”

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na dzień 27 września 2021 r. (poniedziałek), na godz.14.30, XXX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
30.08.2021r: w godz. 8:00 – 9:30     : KSIĘŻYNO (UL. MAZOWIECKA, SZPACZA, JASKÓŁCZA, BOCIANIA, PRZEPIÓRCZA, SŁOWICZA, SOKOLA, GOŁĘBIA)
30.08.2021r: w godz. 8:00 – 14:00   : KSIĘŻYNO (UL. MAZOWIECKA OD 19 DO 44 – wystąpią kilkuminutowe zaniki)
30.08.2021r: w godz. 8:00 – 10:00   : OLMONTY (UL. ŁĄKOWA oraz działki w sąsiedztwie)
30.08.2021r: w godz. 12:00 – 14:00 :  KSIĘŻYNO (UL. MAZOWIECKA, SZPACZA, JASKÓŁCZA, BOCIANIA, PRZEPIÓRCZA, SŁOWICZA, SOKOLA, GOŁĘBIA – wystąpią kilkuminutowe zaniki)
30.08.2021r: w godz. 15:00 – 18:00  : OLMONTY (UL. ŁĄKOWA oraz działki w sąsiedztwie- wystąpią kilkuminutowe zaniki)

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
20.09.2021r: w godz. 8:00 – 15:00: KLEOSIN (UL. Kraszewskiego 2F) - WYSTĄPIĄ KRÓTKIE ZANIKI NAPIĘCIA
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w miejscowości IGNATKI ul. Spokojna  w dniu 20 sierpnia 2021r. w godz. 8.00 - 14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości IGNATKI