Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 28 lutego 2024 r. (środa) na godz. 14.00, LIX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

26.02.2024r: w godz. 10:00 –14:00 : IGNATKI: ul. Urocza 10G, 10H,

27.02.2024r: w godz. 10:00 –14:00: IGNATKI: ul. Przemysłowa 19c,

28.02.2024r: w godz. 08:00 –15:00: STANISŁAWOWO: ul. Białostocka od 10 do 20, ul Mroźna,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

14.02.2024r: w godz. 08:00 –15:00 : STANISŁAWOWO: od 1 do 16, ul. Olmoncka, Sympatyczna, Niebanalna, OLMONTY: ul. Kasztanowa, Zielona, Sosnowa,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

21.02.2024r: w godz. 08:00 –14:00 : LEWICKIE-STACJA: 3G,16,18,22,22A,22B, działki: 73/29, 73/28, 73/13, 73/49, 73/25, 72/11,

21.02.2024r: w godz. 08:00 –14:00 : SOLNICZKI: ul. Białostocka od 1 do 33D i od 2 do 22B, ul. Leszczynowa,

                                                       STANISŁAWOWO: ul. Białostocka od 24B do 28,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

05.02.2024r: w godz. 08:00 –12:00 : CZEREWKI:1A,2,OSP, KOŻANY: 1,3,4,22, CERKIEW,

09.02.2024r: w godz. 08:00 –10:00 oraz 15:00-18:00 : KLEOSIN: ul. Walerowskiego – garaże, boisko ORLIK,