PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
23.10.2023r: w godz. 09:00 –13:00 : LEWICKIE: 66E,
27.10.2023r: w godz. 08:00 –14:00 : BARANKI: od 36 do 5

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
09.10.2023r: w godz. 08:00 –14:00 : IGNATKI: ul. Przemysłowa 17b, 17c,
09.10.2023r: w godz. 08:00 –12:00 : JUCHNOWIEC GÓRNY: ul. Szkolna 9,
09.10.2023r: w godz. 10:00 –14:00 : JUCHNOWIEC GÓRNY: ul. Białostocka 14,21,12, EWART,
09.10.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : JUCHNOWIEC DOLNYI: 49/1,dz.375, 38, dz.171, 45/1, 4, 9b, ul. Słoneczna 19,11, ul. Sportowa 6,
10.10.2023r: w godz. 08:00 –12:00 : HOŁÓWKI MAŁE:23a, 24, 25, 26, 27, dz.46/2, dz.236/2, Gmina ,
10.10.2023r: w godz. 08:00 –12:00 : KOPLANY: Kolonia 25, dz.36/2,

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 27 września 2023 r. (środa) na godz. 13.30, LV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Jaśminowa 19.

Porządek obrad sesji:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
03.10.2023r: w godz. 08:00 –12:00 : KOPLANY: dz.89, dz.12, dz.15/12, dz.14/1, dz.12-nr 1a, dz. 15/10, Kolonia Koplany 11c,
03.10.2023r: w godz. 10:00 –14:00 : LEWICKIE: 68c, 68b, dz.nr 491/4, dz.491/1,
03.10.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : LEWICKIE: 27f, dz.551/26, dz.551/16, dz.551/12, dz.551/9, dz.515/55, Gmina,
06.10.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : CZEREWKI: nr 1,
06.10.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : IGNATKI: 32, 33a, 36, 39c, 40/3, 40b, działki: 133/1, 147, 128/15, Ignatki-Kolonia 40a,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
22.09.2023r: w godz. 07:00 –09:00 : KLEOSIN: ul. Tarasiuka 1, ul. Zambrowska 18,
25.09.2023r: w godz. 09:00 –13:00 : LEWICKIE: 29U, 27A,
27.09.2023r: w godz. 12:00 –18:00 : IGNATKI: 43a, 46, ul. Kwiatowa 17,
28.09.2023r: w godz. 08:00 –16:00 : PAŃKI: Kol. 22,22A, DOROŻKI: 60A,62,64,Kol. 67,78,82,83,dz.268, TRYCZÓWKA: 58,55A,dz. 385/4,
28.09.2023r: w godz. 08:00 –14:00 : IGNATKI: ul. Przemysłowa 17b, 17c,
28.09.2023r: w godz. 09:00 –13:00 : SOLNICZKI: ul. Białostocka, ul. Leszczynowa, STANISŁAWOWO: od 24 do 40,36A,36C,36D,34C,34D,38,40,dz.43/11, ul. Pszeniczna,
ul. Pszczela,
29.09.2023r: w godz. 08:00 –18:00 : DOROŻKI: 60A,62,64,Kol.67,78,82,83,dz. 268, TRYCZÓWKA: 58,55A, dz.385/4, PAŃKI: Kol.22,22A,