PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
20.09.2022r: w godz. 8:00 –14:00 :    LEWICKIE-KOLONIA, od nr. 1 do 20
22.09.2022r: w godz. 8:00 –16:00 :  OLMONTY, ul. Jaworowa 4,6,6A,8,11,15, działki:17/33, 17/93, 20/10, ul. Nadrzeczna od nr. 4 do 61
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w dniu 15 września 2022r. (czwartek) w godz. 8.00 – 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości  Horodniany.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w miejscowości Olmonty w dniu 8 września 2022r. (czwartek) w godz. 8.00 - 15.00  wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości  Olmonty ulice: Miła, Radosna, Wesoła, Bociania.
Za utrudnienia przepraszamy.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 12 września 2022 r. (poniedziałek) na godz. 14.00, XLIV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przedstawienie planów realizacji zadań inwestycyjnych Powiatu Białostockiego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w miejscowości Olmonty w dniu 7 września 2022r. (środa) w godz. 8.00 - 15.00  wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości  Olmonty ul. Leśna.
Za utrudnienia przepraszamy.