Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej do badania 07.12.2022 r. z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:
- jonu amonowego w ilości 0,64 mg/l (pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta wynosi 0,5 mg/l).
Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
15.12.2022r: w godz. 8:00 –15:00: HORODNIANY, 32,32A,34,dz. Nr 98/4, prowizorka budowlana Rzońca sp.j,
15.12.2022r: w godz. 8:00 –14:00: OLMONTY, ul. Chabrowa 13A,13B,13C,13D,13E,13F,13G,13H,13L,15,15A,15B,15C,15D,15E,17,

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) na godz. 13.30, XLVII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Zespole Szkół im. ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
4.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
08.12.2022r: w godz. 8:00 –12:00 : KSIĘŻYNO, ul. Bociania, Przepiórcza, Słowicza,
08.12.2022r: w godz. 9:00 –14:00 : OLMONTY, ul. Chabrowa 34,37B, dz. 263/17, dz. 267/60, dz. 262/17,
09.12.2022r: w godz. 9:00 –12:00 : KSIĘŻYNO, ul. Mazowiecka 19,21,23,25,27,29,31,33a,33/1,35,37,38,38b,39,39a,40,41,41/1,42,43,44, Vega-Meble,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
28.11.2022r: w godz. 8:00 –12:00: KSIĘŻYNO, ul. Brukowa 3,3/1,3/2, od 5 do 5n, od 7 do 7m, od 11 do11/5, 12,14,14a,16,18,22,26, Kaflarnia, ul. Wrzosowa, Gościnna,
KSIĘŻYNO- KOLONIA: 15,15/1,17,17/1,23c,23,25,27,29,31,33,34, od 36 do 36l,
28.11.2022r: w godz. 8:00 –14:30: KOPLANY : od nr 28 do 54,