Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w dniu 19 czerwca 2023r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 15.00 może wystąpić przerwa w dostawie wody w miejscowości Księżyno, Księżyno - Kolonia, Horodniany, Ignatki.

Informacja spółki Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w sprawie zastępczych punktów poboru wody z wodociągu Suraż (wieś Baranki na terenie gm. Juchnowiec Kościelny)

Szanowni odbiorcy, w związku z  przekroczeniami parametrów  mikrobiologicznych wody do spożycia z Wodociągu Suraż

WSKAZUJEMY ZASTĘPCZY PUNKT POBORU WODY :

 1. Wodociąg  Turośń Dolna – Borowskie Michały Remiza Strażacka
  do godziny 20:00
 2. Suraż Straż Pożarna do godziny 20:00
 3. Zawyki Sołtys
 4. Doktorce Sołtys
 5. Dołki Sołtys
 6. Chodory Sołtys
 7. Baranki Sołtys
 8. Zimnochy Święchy Sołtys
 9. Końcowizna Sołtys
 10. Zawyki –Ferma
 11. Średzińskie Sołtys
 12. Lesznia Sołtys
 13. Kowale Sołtys
 14. Rynki Sołtys
 15. Czaczki Wielkie Sołtys
 16. Czaczki Małe Sołtys

Woda z punktów czerpalnych może być używana do celów spożywczych, oraz potrzeb gospodarstwa domowego.

W celu pobrania wody w Remizie Strażackiej w Borowskich Michałach prosimy o kontakt telefoniczny: 515755810, 504594166

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że woda z wodociągu Suraż odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017 r. poz. 2294).

W związku z tym woda może być wykorzystywana bez ograniczeń przez konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, informuje, że w wodzie z wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Baranki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono obecność:

- bakterii grupy coli na sieci  Zespół szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych przy ul. Szkolnej 1 w Surażu w ilości 12 NPL/100 ml wody (liczba dopuszczalnych bakterii grupy coli wynosi 9 jtk (NPL)/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków).

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
15.06.2023r: w godz. 8:00 –16:00: ZŁOTNIKI: kolonia, TRYCZÓWKA: od 1 do 31 + kościół,
15.06.2023r: w godz. 8:00 –11:00: BOGDANKI: + kolonia, TRYCZÓWKA, DOROŻKI, ZŁOTNIKI,