PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
25.10.2022r: w godz. 8:00 –12:30 : SOLNICZKI, działka 120/22,
26.10.2022r: w godz. 8:00 –12:30 : IGNATKI-OSIEDLE, ul. Różana 10, działka 222/160,
27.10.2022r: w godz. 8:30 –14:00 : LEWICKIE-KOLONIA, działka 443/1,
27.10.2022r: w godz. 13:00 –16:30 : LEWICKIE-KOLONIA, 26k, 26l, 26m, działka 22/21,
28.10.2022r: w godz. 8:00 –12:30 : KSIĘŻYNO-KOLONIA, 36d, 36f, 36g, 36k, działka 441/4,

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w dniu 25 października 2022r. (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00  wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości  Ignatki, Księżyno ul. Brukowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody pobranej do badania 18.10.2022 r. z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie:
- jonu amonowego w ilości 1,0 mg/l (pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta wynosi 0,5 mg/l).

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 28 października 2022r. (piątek) na godz. 14.00, XLV-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji Nr XLIII/2022.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
25.10.2022r: w godz. 8:00 –12:30 :    SOLNICZKI, działka 120/22,
26.10.2022r: w godz. 8:00 –12:30 :  IGNATKI-OSIEDLE, ul. Różana 10, działka 222/160,
27.10.2022r: w godz. 8:30 –14:00 : LEWICKIE-KOLONIA, działka 443/1,
27.10.2022r: w godz. 13:00 –16:30 : LEWICKIE-KOLONIA, 26k, 26l, 26m, działka 22/21,
28.10.2022r: w godz. 8:00 –12:30 : KSIĘŻYNO-KOLONIA, 36d, 36f, 36g, 36k, działka 441/4,