Na podstawie przeprowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że woda w wodociągach: Kleosin, Wojszki, Ignatki-Osiedle, Białystok, Suraż, Juchnowiec Kościelny na dzień 30.06.2020 r. nadawała się do spożycia przez ludzi.

Szczegóły

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na stacji uzdatniania wody w Kleosinie w dniu 23 lipca 2020r.  w godz. 22.00 - 02.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w następujących miejscowościach:
Kleosin, Horodniany, Księżyno, Kolonia Księżyno, Ignatki, Kolonia Koplany, Hryniewicze, Śródlesie, Olmonty, Izabelin
Za utrudnienia przepraszamy.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Ignatki
ul. Kwiatowa 17: Galon-oleje, Wings sp. z o.o., magazyn, działka nr 120/12, przepompownia    2020-07-07 09:00 - 15:00
Ignatki-Osiedle

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Księżyno-Kolonia działka nr 103/11 2020-07-24 8:30 - 12:30

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej: