PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:

12.05.2023r: w godz. 9:00 –16:00 :KLEOSIN: ul, Sienkiewicza 3,6,811,

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
08.05.2023r: w godz. 11:00 –15:00: IGNATKI: ul, Urocza 10G, 10H,
10.05.2023r: w godz. 9:00 –12:00: KLEWINOWO,

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 24 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) na godz. 14.30, LI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów sesji Nr XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L.
4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
24.04.2023r: w godz. 8:00 –12:00 : BROŃCZANY: działki:67/1, 71/5,
25.04.2023r: w godz. 8:00 –10:00 : TRYCZÓWKA: od 1 do 7,
26.04.2023r: w godz. 8:00 –11:00 : JANOWICZE- KOLONIA: 14, 14a,

GE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
20.04.2023r: w godz. 8:00 –11:00: LEWICKIE: 62a,62b,62c,62d, działka nr 120/6,
21.04.2023r: w godz. 8:00 –12:00: NIEWODNICA NARGILEWSKA-KOLONIA: 1f,  NIEWODNICA NARGILEWSKA, działki: 306/11, 306/13,