Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz § 20 ust. 1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) na godz. 14.00, XLVI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym.
Porządek obrad sesji:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
22.11.2022r: w godz. 8:00 –14:00 : LEWICKIE KOLONIA – od 1 do 6,
24.11.2022r: w godz. 8:00 –10:30 : JANOWICZE-KOLONIA, KLEWONOWO-KOLONIA, WÓLKA, JANOWICZE, OGRODNICZKI, RUMEJKI, JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, JUCHNOWIEC GÓRNY: ul. Białostocka, Szkolna, Wodociągowa,
24.11.2022r: w godz. 10:00 –15:00 : JUCHNOWIEC KOŚCIELNY: ul. Klonowa 14,16,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
21.11.2022r: w godz. 8:00 –15:30: KLEOSIN, ul. Kraszewskiego 10B,
 z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
15.11.2022r: w godz. 8:00 –14:00 : TRYCZÓWKA, kolonia:51,51B,53,55A,58, PAŃKI, kolonia: 22,22A, DOROŻKI, kolonia: 62,64,7,78,82,83,
16.11.2022r: w godz. 8:00 –14:00 : JANOWICZE-KOLONIA od nr 1 do 17,
17.11.2022r: w godz. 9:00 –14:00 : BROŃCZANY: dz. 67/2,