PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
16.11.2021r: w godz. 8:00 – 14:00:
-ZAJĄCZKI, kolonie: 6,29,31, działka nr 1007/1  
-WOJSZKI od nr 142 do 145

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w LEWICKIE - KOLONIA  w  dniu 8 listopada 2021r.  w godz. 9.00 - 14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości LEWICKIE, LEWICKIE - KOLONIA

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
18.10.2021r: w godz. 9:00 – 16:00: HRYNIEWICZE – 56, ZAKŁAD KAMIENIARSKI
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na dzień 28 października 2021 r. (czwartek), na godz.14.30, XXXI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w badaniu jakości wody z wodociągu Kleosin, zaopatrującego miejscowości: Horodniany, Hryniewicze, Ignatki, Kleosin, Kolonia Koplany, Księżyno, Księżyno-Kolonia, Olmonty, Śródlesie, Izabelin, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie jonu amonu, w ilości 0,76 mg/l (pożądana wartość tego parametru  w wodzie w kranie konsumenta wynosi 0,5 mg/l).