Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w Koplany Kolonia w dniu 30 września 2020r. w godz. 9.00 - 13.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Koplany Kolonia i w Ignatkach ul. Przemysłowa:
Za utrudnienia przepraszamy.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej do badania z wodociągu Ignatki-Osiedle, zaopatrującego miejscowość Ignatki-Osiedle, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 st. C po 72 h. Przekroczenie to nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody. Komunikat_PPIS_16.09.2020_wod_Ignatki-Osiedle

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Ignatki

ul. Spokojna 35a 2020-09-14 09:00 - 14:00

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 22 września 2020 r. (wtorek) na godz.14.00, XIX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom. 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:
Juchnowiec Dolny
nr od 1 do 38    2020-09-07 08:00-14:00