Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Izabelin i Olmonty w dniu 8 czerwca 2020r. (poniedziałek) w godz. 8.00 - 13.00 mogą występować chwilowe spadki ciśnienia wody w następujących miejscowościach:

Olmonty

Izabelin

Za utrudnienia przepraszamy.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Lewickie-Kolonia 6a,16a 2020.06.08 08:00 - 12:00

Hołówki Duże kolonie 45,52 2020.06.09 09:00 - 13:00

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Lewickie-Kolonia nr 77, 77a, 77b 08:00 - 12:00 18.05.2020

Lewickie-Kolonia nr 61,79, działka nr 132/8 10:00 - 14:00 18.05.2020

Tryczówka nr 51, 53 08:00 - 12:00 19.05.2020

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 29 maja 2020 r. (piątek) na godz.13.00, XVI-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że do czasu usunięcia awarii przepompowni wody w miejscowości Rumejki okresowo mogą występować zaniki ciśnienia wody w miejscowościach:
Stanisławowo, Solniczki, Niewodnica Nargilewska, Niewodnica Nargilewska Kolonia, Hermanówka