W związku z przebudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska-Wojszki na odcinku Kudrycze- Wojszki, wykonawca UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim informuje, iż od dnia 04.06.2021r. przystąpi do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu polegającej na zamknięciu przebudowywanej drogi powiatowej nr 1484B na odcinku od skrzyżowania z DP1495B (wysokość m. Hermanówka) do skrzyżowania z DG w m.Wojszki. W związku z powyższym istniejący ruch z drogi powiatowej o nr DP1484B zostanie skierowany na drogę nr DP1495 w kierunku m. Hermanówka następnie DP1494B przez m. Rumejki w kierunku m. Juchnowiec Kościelny, dalej DP1493B przez m. Wólka, m. Biele, m. Złotniki, a następnie DP1483B do m. Wojszki. Analogicznie będzie wyglądała relacja powrotna.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.713 z późn.zm.) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 26 maja 2021 r. (środa), na godz. 14.30, XXVII-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
20.05.2021r: w godz. 10:00 – 13:00  : KSIĘŻYNO ( ul.  Brukowa 5, 14, 16, 18, 26, stolarnia, kaflarnia, kolonia 17, 17/1, 23C, 25 RSOP, 29, 31, 33, 37, działki w sąsiedztwie)
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
31.05.2021r: w godz. 9:00 – 11:00  : IGNATKI ( ul. Sosnowa, Jagodowa, Tęczowa, Wspólna, Malinowa )
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.”

W związku z przebudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska-Wojszki na odcinku Kudrycze- Wojszki, wykonawca UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim informuje, iż od dnia 07.05.2021r. przystąpi do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu polegającej na całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 1484B na odcinku od skrzyżowania z DP1515B (wysokość m. Klewinowo) do skrzyżowania z DP1513B (wysokość m. Tryczówka). W związku z powyższym istniejący ruch z drogi powiatowej o nr DP1484B zostanie skierowany na drogę powiatową nr DP1515 w kierunku m. Nowe Klewinowo, następnie DP1488B przez m. Klewinowo do przebudowywanej DP1484B. Analogicznie będzie wyglądała relacja powrotna.