PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
20.09.2021r: w godz. 8:00 – 15:00: KLEOSIN (UL. Kraszewskiego 2F) - WYSTĄPIĄ KRÓTKIE ZANIKI NAPIĘCIA
z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych. Aktualne informacje znajdują się też na stronie Internetowej:  https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje o planowanej  przerwie w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości w dniu:
30.08.2021r: w godz. 8:00 – 9:30     : KSIĘŻYNO (UL. MAZOWIECKA, SZPACZA, JASKÓŁCZA, BOCIANIA, PRZEPIÓRCZA, SŁOWICZA, SOKOLA, GOŁĘBIA)
30.08.2021r: w godz. 8:00 – 14:00   : KSIĘŻYNO (UL. MAZOWIECKA OD 19 DO 44 – wystąpią kilkuminutowe zaniki)
30.08.2021r: w godz. 8:00 – 10:00   : OLMONTY (UL. ŁĄKOWA oraz działki w sąsiedztwie)
30.08.2021r: w godz. 12:00 – 14:00 :  KSIĘŻYNO (UL. MAZOWIECKA, SZPACZA, JASKÓŁCZA, BOCIANIA, PRZEPIÓRCZA, SŁOWICZA, SOKOLA, GOŁĘBIA – wystąpią kilkuminutowe zaniki)
30.08.2021r: w godz. 15:00 – 18:00  : OLMONTY (UL. ŁĄKOWA oraz działki w sąsiedztwie- wystąpią kilkuminutowe zaniki)

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy zwołuję na wniosek Wójta na dzień 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), na godz. 16.00, XXIX-ą sesję nadzwyczajną Rady Gminy Juchnowiec Kościelny,  która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w miejscowości IGNATKI ul. Spokojna  w dniu 20 sierpnia 2021r. w godz. 8.00 - 14.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w  miejscowości IGNATKI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że woda w stacji uzdatniania wody wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Baranki gm. Juchnowiec Kościelny oraz Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Święchy, Reki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie, odpowiada wymaganiom zawartym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017 r. poz. 2294).

Wobec powyższego, woda może być wykorzystywana przez konsumentów bez ograniczeń.