Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713, poz.1378) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 10 grudnia 2020 r. (czwartek) na godz.13.30, XXII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom. Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów sesji Nr XX/2020 i Nr XXI/2020.
4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje mieszkańców Rostołty o planowanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział   Białystok  przerwie  w dostawie energii elektrycznej w dniu 15.12.2020 r. w godzinach 8:00 – 14:00.  Wyłączenia energii elektrycznej związane są  z zaplanowanymi pracami eksploatacyjno- remontowymi urządzeń elektroenergetycznych.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Księżyno w dniu 03 grudnia 2020r. (czwartek) w godz. 9.00 - 15.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:
Księżyno ul. Niedźwiedzia, Sarnia, Wilcza, Zajęcza
Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Hryniewicze w dniu 07 grudnia 2020r. (poniedziałek) w godz. 9.00 - 15.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:

Hryniewicze

Za utrudnienia przepraszamy.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dal odbiorców:
Biele w dniu 04.12.2020 godz. 8:00 – 13:00
Księżyno   w dniu 01.12.2020  godz. 8:00 – 14:00