Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym w nocy z 29 na 30 stycznia 2021r. (piątek/sobota) w godz. 22.00 - 06.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na stacji uzdatniania wody w Kleosinie w nocy z 28 na 29 stycznia 2021r. (czwartek/piątek) w godz. 22.00 - 06.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713, poz.1378) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 29 stycznia 2021 r. (piątek) na godz.14.00, XXIII-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu sesji Nr XXII/2020.
4.    Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
5.    Podjęcie uchwał – projekty w załączeniu:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku na podstawie § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przesłał okresową ocenę jakości wody z wodociągów funkcjonujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace związane z naprawą sieci wodociągowej w miejscowości Olmonty przy ul. Wrzosowej w dniu 21 grudnia (poniedziałek) od godz. 22.00 do godz. 10.00 dnia 22 grudnia (wtorek) wystąpi czasowa przerwa w dostawie wody w następujących miejscowościach:
Olmonty ul. Wrzosowa, Chmielna, Klonowa, Dębowa, Sosnowa, Kasztanowa, Zielona
Stanisławowo ul. Niebanalna i budynki nr: 2, 2A, 2D, 2E, 2G, 2I