W dniu 31 stycznia 2020r. o godz. 14.30 w Ośrodku Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny odbędzie się XIV-a sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny w załączeniu szczegóły

Okresowa ocena jakości wody z wodociągów funkcjonujących na terenie gminy Juchnowiec Kościelny

szczegóły w załączeniu

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o niewłaścwej  jakości wody w wodociągu Ignatki Osiedle

szczegóły w załączeniu 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o niewłaścwej  jakości wody w wodociągu Kleosin

szczegóły w załączeniu

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:

Janowicze-Kolonia od 1 do 17 - 2020-01-21 8:00 - 14:00
Czerewki od 18 do 41 - 2020-01-23 08:00 - 13:00
Horodniany 13, 16, 17, 17A, 17/2, 18, 19, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 21, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 31, 33, 49, 49a, 51, 51a, działka nr 193 2020-01-21 9:00 - 18:00
Kleosin ul. Adama Asnyka 2, 3 ,ul. Zambrowska 90 2020-01-21 9:00 - 18:00