Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713) oraz §20 ust.1 Statutu Gminy, zwołuję na dzień 30 października 2020 r. (piątek) na godz.14.00, XX-ą sesję Rady Gminy Juchnowiec Kościelny, która odbędzie się poprzez platformę do prowadzenia wideokonferencji zoom. Porządek obrad sesji:

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:
Lewickie-Kolonia od nr 18 do 28    2020-10-26 08:00 - 14:00
Hryniewicze 56 zakład kamieniarski, 62/1, 75d, 75e, 75f, działka 79/10    2020-10-29 09:00 - 13:00
Koplany kolonie: 25, 29, 31, 35    2020-10-30 08:00 - 14:00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace prowadzone na sieci wodociągowej w Koplany Kolonia w dniu 30 września 2020r. w godz. 9.00 - 13.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Koplany Kolonia i w Ignatkach ul. Przemysłowa:
Za utrudnienia przepraszamy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie informuje, że z uwagi na prace związane z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Ignatki w dniu 12 października 2020r. (poniedziałek) w godz. 9.00 - 15.00 mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody w następujących miejscowościach:
Ignatki ul. Jagodowa i ul. Sosnowa
Za utrudnienia przepraszamy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie pobranej do badania z wodociągu Ignatki-Osiedle, zaopatrującego miejscowość Ignatki-Osiedle, stwierdzono przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 st. C po 72 h. Przekroczenie to nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody. Komunikat_PPIS_16.09.2020_wod_Ignatki-Osiedle