W związku z wejściem w życie programu „Polski Ład", który wprowadza m.in. zmiany w obowiązkach płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku przesyła poniżej informacje dotyczące kanałów informacji wspierających płatników.

Sposób wyliczenia składek zdrowotnych, obowiązek poboru składek zdrowotnych
- infolinia ZUS pod numerami telefonu 22-560-16-00; pon. - pt. w godz. 7:00 - 18:00
- infolinia Polskiego Ładu pod numerem telefonu 22-765-64-64; pon. - pt. w godz. 8:00 -16:00 oraz wirtualny asystent (chatbox) na stronie https://www.gov.pl/web/polski-lad

Zarząd LSSP Eskulap zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie (VAXIGRIP TETRA) dla osób powyżej 18 roku życia. Informacja i szczepienia: Białystok, ul. Nowy Świat 11 c – tel.85 745 00 36 lub 85 745 00 37 lub ul. I.Białówny 9/1 – tel. 85 741 69 01

Uprzejmie przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku, każdy właściciel lub zarządca budynku zobligowany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. W związku z tym, zachęcamy do składania deklaracji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) - www.gunb.gov.pl. Osoby które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w  formie papierowej. Druki deklaracji można pobrać ze  strony internetowej GUNB, dostępne są również poniżej, lub  bezpośrednio w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10 lub Plac Królowej Rodzin 1. Przepis dotyczy budynków mieszkalnych (formularz A) oraz budynków niemieszkalnych (formularz B) w  całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla  budynków już  istniejących - licząc od  1  lipca 2021r., (do 30 czerwca 2022 roku) oraz 14- dniowy od  dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw (dotyczy nowo powstałych budynków lub zmian istniejącego źródła ciepła).
Szczegółowe informacje w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Plac Królowej Rodzin 1, tel. 85 719 50 60 lub 85 719 50 61. Wypełnione wnioski można przesłać pocztą (na adres: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny), lub wrzucać do skrzynki podawczej w budynku Urzędu Gminy ul. Lipowa
Wzory deklaracji:
1.    Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A - budynki i lokale mieszkalne [kliknij tutaj]
2.    Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne [kliknij tutaj]

Gmina Juchnowiec Kościelny zajęła drugie miejsce w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego 2021 roku!!! To nie wszystko. Zdobyliśmy również tytuł Lidera Gminy Wiejskiej! Laureatów Rankingu poznaliśmy 11 stycznia podczas gali w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
Inicjatywa miała na celu wyłonienie i promocję gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Organizatorami przedsięwzięcia były Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Białymstoku. W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy Województwa Podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk.  

Uprzejmie informujemy, że dnia 12 stycznia 2022 r., z uwagi na prowadzone prace związane z wycinką drzew, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach będzie zamknięty.

Wnioski o przyznanie dodatku należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżynie ul. Alberta 2 w godz. pn .9.00-17.00  wt.-pt. 7.30-15.30
Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr tel : 85 6632392  663 1117.

Poniżej znajduje się wniosek o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić

W związku z Zarządzeniem Nr ORG.120.51.2021 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2021r. informujemy, iż dzień 07 stycznia 2022r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny za święto przypadające w sobotę dnia 01 stycznia 2022r.

Teledyskiem „Maryś, zaszczep się!” w wykonaniu zespołów „Koplanianki” i „Srebrne Nutki” zainteresowały się największe polskie programy informacyjne. Fragmenty materiału pokazał Teleexpress oraz główne wydanie Wiadomości‼ Informacje o muzycznym pomyśle można było obejrzeć w wydaniach emitowanych 2 stycznia. Obszerny materiał o klipie zrealizował również białostocki „Obiektyw”. Gratulujemy paniom i panom reprezentującym „Koplanianki” oraz „Srebrne Nutki”. Specjalne podziękowania dla Marka Matysa z Rumejk, który gościnnie wystąpił w filmie. Pan Marek razem z żoną Bożeną bardzo pomogli w realizacji całego materiału.   

Z nadzieją rozpoczęliśmy Nowy Rok. Spróbowaliśmy przekazać tę nadzieję tym, którzy najbardziej jej potrzebują. W drugim dniu 2022 roku wiele osób zaangażowało się w organizację Charytatywnego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Celem turnieju było wsparcie poszkodowanych w pożarze w Kleosinie. Halę szkoły podstawowej w Kleosinie odwiedzili m.in. włodarze gmin reprezentowanych w zawodach – burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć i oczywiście wójt juchnowieckiej gminy Krzysztof Marcinowicz.

Uwaga! W związku z wejściem w życie z dniem 3 stycznia 2022 r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, informujemy, iż wnioski o ustalenie warunków zabudowy oraz ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego należy składać wyłącznie na formularzu, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.
Nowy wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny https://bip.juchnowiec.gmina.pl/druki.htm

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie Uchwała nr XXXIII/370/2021 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych.

Zgodnie z jej zapisem osoby samotne oraz osoby prowadzące dwuosobowe gospodarstwo domowe, spełniające kryteria programu, mogą ubiegać się o przyznanie pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych. Aby uzyskać przedmiotową pomoc, osoby uprawnione muszą złożyć stosowny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżynie ul. Alberta 2.

Z nadzieją w Nowy Rok – pod takim hasłem organizujemy Charytatywny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, którego celem jest wsparcie osób poszkodowanych w pożarze w Kleosinie. Przypomnijmy, że do tragedii doszło przed miesiącem w jednym z bloków w Kleosinie. W wyniku pożaru dwie osoby zginęły, jedna w ciężkim stanie trafiła do szpitala, zniszczone zostały mieszkania. W Internecie prowadzona jest zbiórka dla poszkodowanych rodzin oraz na leczenie i rehabilitację osoby poszkodowanej w pożarze. Ich mieszkania  zostały zniszczone i wymagają remontu.

W czwartek, 23 grudnia 2021r. w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny odbyło się uroczyste uhonorowanie talentu, wysiłku i wyrzeczeń – sportowca Karoliny Domaszuk.
Karolina Domaszuk – zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego AMATOR odnosi sukcesy w zapasach i w sumo na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym .
W uznaniu jej osiągnięć gratulacje złożył Krzysztof Marcinowicz – wójt w obecności Wojciecha Rogowskiego – prezesa UKS AMATOR Juchnowiec.
Karolina Domaszuk otrzymała również drobny upominek i życzenia dalszych sukcesów.

Zdjęcie przedstawia trzy osoby (od lewej Pan Wojciech Rogowski, Pani Karolina Domaszuk i Pan Krzysztof Marcinowicz) w gabinecie Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny na tle choinki. Osoba w środku trzyma gratulacje i torbę z upominkiem.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki oceny wniosków - listę podstawową i rezerwową.
Osoby z listy podstawowej będą wzywane telefonicznie do podpisania Umowy powierzenia grantu. Przewidywany termin podpisywania umów to 22-30 grudnia 2021 r. Dla zabezpieczenia zwrotu grantu Grantobiorca jest zobowiązany podpisać weksel in blanco na rzecz Grantodawcy.