Za pośrednictwem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, Narodowy Instytut Dziedzictwa informuje, że ruszyła kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”.
Konkurs ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami.
Adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.
Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny, termin składania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021r.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o uruchomieniu numeru telefonu w sprawie udzielania informacji nt. transportu osób:

- niepełnosprawnych tj. z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę z w/w schorzeniami
- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi dofinansowania przez gminę do instalacji OZE w ramach projektu  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” złożonego w dniu 28 lutego 2020 r. informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udostępniła komunikat, iż termin rozstrzygnięcia konkursu zostaje wydłużony do stycznia 2021 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie po zakończeniu procedowania Decyzji zmieniającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, która ma wpływ na ostateczną decyzję Zarządu Województwa Podlaskiego o kwocie alokacji przeznaczonej na konkurs.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 07.01.2021r. Szczegóły

Agencjia Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

Takiego wydarzenia jeszcze nie było! W poświąteczną niedzielę, 27 grudnia zapraszamy do wspólnego kolędowania podczas koncertu online na żywo. Koncert „Wesoła Nowina” rozpocznie się o godzinie 16. Wystąpi chór Ośrodka Kultury „Viva Arte”, a kolędować będziemy z wójtem gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofem Marcinowiczem! Klikając w link https://youtu.be/bq58Z6CqnmQ obejrzycie transmisję live z Ośrodka Kultury.

W dniu 11 grudnia 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy “PASJA KLEOSIN” pt. „Motywacja z Pasją”. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, przy ul. Lipowej 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływy do urzędu). Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
W załączeniu oferta na realizację zadania publicznego

Rozstrzygnięcie

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza drugi przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 17.12.2020r. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi dofinansowania przez gminę do instalacji OZE w ramach projektu  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” złożonego w dniu 28 lutego 2020 r. informujemy, iż w dniu 26 listopada 2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udostępniła komunikat, iż z uwagi na ilość i charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2020 r. (uprzednio termin ustalono na listopad 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 238 kB)

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Żłóbek XXI wieku”. Dzieci, młodzież, dorosłych, całe rodziny zachęcamy do przedstawienia swoich wyobrażeń szopki bożonarodzeniowej osadzonej we współczesnym świecie. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim rolnikom indywidualnym oraz przedstawicielom gospodarstw osób prawnych, którzy wypełnili swój ustawowy obowiązek i dokonali spisu w ramach Powszechnego  Spisu Rolnego  (PSR 2020). Dzięki Państwa zaangażowaniu, cierpliwości, dobrej woli oraz współpracy z rachmistrzami udało się nam ostatecznie zrealizować postawione przed nami zadania.