Szkolny Gabinet Stomatologiczny zlokalizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleosinie przy Zambrowskiej 20, mimo wprowadzonej nauki zdalnej pracuje i przyjmuje wszystkich pacjentów do lat 18 -tu

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”.
Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków – druga połowa kwietnia.  Dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym.
UWAGA: Kolejność składania wniosków nie będzie miała wpływu na przyznanie grantu. Nabór grantów prowadzony będzie przez min. 30 dni.

Zgodnie z przebudową drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargilewska-Wojszki na odcinku Kudrycze-Wojszki, wykonawca UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim informuje, iż od dnia 06.04.2021r. przystąpi do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu polegającej na całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 1484B na odcinku od skrzyżowania z DP1495B (wysokość m. Hermanówka) do skrzyżowania z DP1488B (wysokość m. Nowosady). W związku z powyższym istniejący ruch z drogi powiatowej o nr DP1484B zostanie skierowany na drogę powiatową nr DP1495 w kierunku m. Hermanówka – droga o nr DP1494B przez m. Rumejki w kierunku m. Juchnowiec Kościelny – droga o nr DP1438B przez m. Wólka do m. Biele – droga o nr DP1488B przez m. Klewinowo do przebudowywanej DP1484B. Analogicznie będzie wyglądała relacja powrotna.

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, iż w związku z planowanym od 6 kwietnia 2021 r. zamknięciem ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Franciszka Karpińskiego do granicy miasta, od 1 kwietnia 2021 r. wprowadza tymczasową zmianę trasy linii 109.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń IT organizowanych przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu: „Ctrl+C – Ctrl+V”. W chwili obecnej szkolenia będą w realizowane online. Projekt „Ctrl+C-Ctrl+V” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i środków krajowych.

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży oraz przyszłych pokoleń Polaków, w ramach cyklicznej akcji Środa z Profilaktyką Narodowego Funduszu Zdrowia, promujemy zdrowy tryb życia, prawidłowe żywienie oraz aktywność fizyczną. Wszelkie informacje, ulotki oraz filmy informacyjno-edukacyjne dostępne są na stronie https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka/

Ponad 1500 mieszkańców województwa podlaskiego może wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez Województwo Podlaskie w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie". Zapisy trwają. Szkolenia będą realizowane do końca 2021 roku.

Od dni 1 marca 2021 r. mieszkańcy Gminy będą mogli skorzystać z aplikacji „KIEDY ŚMIECI”. Aplikacja umożliwia pobieranie harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych dla zadeklarowanego adresu zamieszkania, a także automatycznie powiadamia o nadchodzącym terminie wywozu odpadów. Co ważne, aplikacja jest anonimowa, nie zbiera żadnych danych. Jedyne co przekazuje użytkownik to miejscowość, dla której chce otrzymywać powiadomienia. Ponadto, umożliwia przekazywanie mieszkańcom ważnych informacji gminnych.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że gmina otrzymała 1 299 987,00 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”.

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie 80 instalacji fotowoltaicznych do 5 kWp. Poziom dofinansowania to 65%.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku organizowana jest druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 353) – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje się na to, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym, jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej (plik docx 96kb). Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.