W dniu 24 czerwca 2021 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego pt. „Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w zapasach zawodników LUKS „Amator” i LUKS „Księżyno” przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Amator” w Juchnowcu Górnym. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do skrzynek nadawczych znajdujących się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy  ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny w godzinach pracy urzędu – pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30,  za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 5 lipca 2021 r. (decyduje data wpływy do urzędu).

Zbliżają się Dni Ziemi Juchnowieckiej 2021. Wierzymy, że będziecie z nami. Czeka mnóstwo atrakcji – koncerty muzyczne, kabaret, poetyckie spotkanie z Trylobitem, zmagania wymiataczy, sport… Mamy nadzieję, że od 2 do 5 lipca przeżyjemy wspólnie niezapomniane chwile.

Zaczynamy w piątek, 2 lipca w Juchnowcu Kościelnym poetyckim spotkaniem z Trylobitem, tak lubianą przez Was grupą teatralną Ośrodka Kultury. W sobotę, 3 lipca zapraszamy do Ignatek-Osiedla, gdzie nastąpi otwarcie nowej świetlicy. W pięknej świetlicy odbędzie się Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny, a przed świetlicą będą gry i zabawy rodzinne, wystąpi też nagradzany na wielu ogólnopolskich przeglądach kabaret Sakreble. W niedzielę, 4 lipca na stadionie w Juchnowcu Dolnym przystąpimy do turnieju wymiataczy o Puchar Wójta. Szykuje się wielkie show, które zakończy swoim koncertem gwiazda muzyki tanecznej - JORRGUS. Poniedziałek, 5 lipca jest zarezerwowany dla miłośników wędkarstwa i Zawody Wędkarskie o Złotą Rybkę Juchnowiecką.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:
1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2) numer identyfikatora oraz hologram,
3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,
4) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
5) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:
- poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ ,
- poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
- w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.

Narodowy Spis Powszechny 2021

Z uwagi na niewielką ilość opadów atmosferycznych, wysokie temperatury,  oraz bardzo duży pobór wody, apelujemy o racjonalne korzystanie z wody z gminnego wodociągu.

Ograniczenie podlewania trawników, kwiatów, napełniania basenów, itp., pozwoli na zabezpieczenie wody do celów bytowych tj. zaopatrzenie w wodę do spożycia i na cele socjalno -  bytowe.
Znacznie zwiększone zużycie uzdatnionej wody na potrzeby inne niż bytowe może powodować kłopoty z utrzymaniem dostaw wody na odpowiednim poziomie.

Największy pobór wody występuje na ujęciach wody w Kleosinie i Juchnowcu Kościelnym. Obecnie odnotowane zużycie wody:
    Ujęcie wody Kleosin 2300 m3 na dobę. Normalny rozbiór to 1000 m3 na dobę.
    Ujęcie wody Juchnowiec Kościelny 1500 m3 na dobę. Normalny rozbiór to 900 m3 na dobę.

Wojewódzki konkurs na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Województwa Podlaskiego 2021". Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 30.06.2021 br., o godz. 15.30.

Szczegóły https://www.wrotapodlasia.pl/pl/rolnictwo/wiadomosci/konkurs-na-najladniejszy-wieniec-dozynkowy.html

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedstawia Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny Raport o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2020 w terminie do dnia 30 maja 2021 r.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie na logo MODA NA WIEŚ. Zaprojektuj i przyślij swój projekt logotypu. Zgłoszenia do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły znajdziesz w regulaminie poniżej.

Moda na wieś - konkurs

Do kogo skierowany jest konkurs?
W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne.

Czekamy na kreatywne projekty, ukazujące walory polskiej wsi, które zarazem staną się zachęta dla każdego poszukiwacza zarówno wrażeń jak i spokoju.

Nagrody
Dla laureata konkursu przewidziana jest nagroda pieniężna o wartości 5 000,00 zł brutto.

Konkurs krok po kroku
Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
Zaprojektuj logo.
Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową na adres:
Departament Oświaty i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na logo MODA NA WIEŚ”.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca 2021 r.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiały
Regulamin konkursu

Realizując Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny na lata 2007 – 2032 Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż przystępuje do złożenia, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wniosku o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy. Dotacje udzielane będą tylko na transport i unieszkodliwienie azbestu.

Minister Klimatu i Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024”.
Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.
Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmują 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km.
Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W związku z powyższym informujemy wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o konieczności umożliwienia wstępu na teren lasów pracownikom w/w przedsiębiorstwa, założenia w nich powierzchni próbnych i prowadzenia cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Szanowni Państwo,
W terminie naboru tj. do dnia 31 maja  wpłynęło 147 wniosków.
Obecnie trwa weryfikacja wymogów formalnych. Z uwagi na liczne braki w złożonych dokumentach, poszczególni mieszkańcy będą wzywani do uzupełnienia brakujących załączników.
Po zakończeniu oceny, na stronie urzędu zostanie opublikowana  lista podstawowa oraz rezerwowa mieszkańców zakwalifikowanych do zawarcia umowy.

W dniach 29-30 maja odbędą się zawody  kolarskie Orlen Wyścig Narodów i Orlen Lang Team Race. Zaplanowana trasa wyścigów przebiega między innymi przez teren naszej gminy. W zawodach wezmą udział kolarze z 22 reprezentacji narodowych i trzech grup regionalnych. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym na trasie zawodów.
W dniu 29 maja 2021 r. (sobota) peleton przejedzie na trasie Pomigacze-Księżyno Kolonia- Kleosin- Białystok  w godz. 14.30 - 14.45.  
W dniu 30 maja 2021 r.(niedziela) peleton przejedzie dwukrotnie:
- w godz. 12.15 - 12.20  na trasie Pomigacze-Księżyno Kolonia- Kleosin- Białystok
- w godz. 14.10 - 15.30 na trasie  Białystok-Kleosin-Księżyno Kolonia-Ignatki- Turośń Kościelna -Czaczki-Hołówki Duże-Hołówki Małe- Juchnowiec Dolny - Juchnowiec Kościelny- Wólka – Biele- Rostołty- Simuny--Hołówki Duże-Czaczki

Informujemy, że dniu 25.05.2021r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny na okres 3 lat.
Link do strony z decyzją zatwierdzającą taryfę:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/decyzja-znak-bi-rzt-70-162-2021.html

ODPADY TO NIE ŚMIECI – TO SUROWCE. #WidzęWięcej

Dzień Bez Śmiecenia* – edukacyjna kampania społeczna, w której poruszany jest ważny temat świadomej segregacji odpadów i ekologicznego stylu życia – ma już 15 lat!
O odpadach
Od 15 lat ww. firma pokazuje, że segregacja naprawdę ma sens. W tym roku, 11 maja, z okazji jubileuszu przeżyjemy małą retrospekcję – wrócimy do najważniejszych zasad i inspirujących ciekawostek, które upowszechnialiśmy na przestrzeni tych lat, by na koniec z pełną odpowiedzialnością stwierdzić #WidzęWięcej!
Hasło tegorocznej kampanii „Odpady to nie śmieci – to surowce! #WidzęWięcej”, w pełni pokazuje najważniejsze, co staramy się od 15 lat przekazać.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, którego członkiem jest nasza Gmina otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Dobra energia kluczem do sukcesu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
W ramach projektu wszyscy mieszkańcy Gminy mogą otrzymać
1.    BEZPŁATNE I NIEZALEŻNE DORADZTWO dotyczące m.in: