Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, iż w związku z planowanym od 6 kwietnia 2021 r. zamknięciem ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Franciszka Karpińskiego do granicy miasta, od 1 kwietnia 2021 r. wprowadza tymczasową zmianę trasy linii 109.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń IT organizowanych przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach projektu: „Ctrl+C – Ctrl+V”. W chwili obecnej szkolenia będą w realizowane online. Projekt „Ctrl+C-Ctrl+V” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i środków krajowych.

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży oraz przyszłych pokoleń Polaków, w ramach cyklicznej akcji Środa z Profilaktyką Narodowego Funduszu Zdrowia, promujemy zdrowy tryb życia, prawidłowe żywienie oraz aktywność fizyczną. Wszelkie informacje, ulotki oraz filmy informacyjno-edukacyjne dostępne są na stronie https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka/

Ponad 1500 mieszkańców województwa podlaskiego może wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez Województwo Podlaskie w ramach projektu "Cyfrowe Podlaskie". Zapisy trwają. Szkolenia będą realizowane do końca 2021 roku.

Od dni 1 marca 2021 r. mieszkańcy Gminy będą mogli skorzystać z aplikacji „KIEDY ŚMIECI”. Aplikacja umożliwia pobieranie harmonogramu odbiorów odpadów komunalnych dla zadeklarowanego adresu zamieszkania, a także automatycznie powiadamia o nadchodzącym terminie wywozu odpadów. Co ważne, aplikacja jest anonimowa, nie zbiera żadnych danych. Jedyne co przekazuje użytkownik to miejscowość, dla której chce otrzymywać powiadomienia. Ponadto, umożliwia przekazywanie mieszkańcom ważnych informacji gminnych.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że gmina otrzymała 1 299 987,00 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”.

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie 80 instalacji fotowoltaicznych do 5 kWp. Poziom dofinansowania to 65%.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku organizowana jest druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 353) – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje się na to, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym, jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej (plik docx 96kb). Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Specjalista w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 11.03.2021r. Szczegóły …

Z uwagi na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w trosce o mieszkańców Rada Gminy dnia 29 stycznia br. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych. Uchwała ta zakłada wsparcie dla emerytów i rencistów samotnych lub prowadzących dwuosobowe gospodarstwo domowe, których dochody nie przekraczają 350% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 2.453,50 zł i w przypadku osób w dwuosobowym gospodarstwie domowym kwoty 3.696,00 zł. 

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelny z siedzibą w Księżynie, ul. Alberta 2, tel. 85 663 11 17 lub 697 011 189.

Lipa Św. Nepomucena rosnąca w Dulczy Wielkiej, w powiecie mieleckim na Podkarpaciu, została polskim kandydatem do tytułu Europejskiego Drzewa Roku.
„Wiejska dobrodziejka” – bo tak lipę nazywają okoliczni mieszkańcy – walczy o ten prestiżowy tytuł z 13 innymi finalistami z całej Europy.

Jako, że ostateczny werdykt w plebiscycie należy do internautów, zachęcamy do oddania swoich głosów, które przybliżą Lipę Św. Jana Nepomucena do osiągnięcia europejskiego lauru, a tym samym pomoże promować piękno polskiej przyrody w Europie i świecie.

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.