Informuję, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła dwa nabory wniosków:
1. Nabór nr 4/2022 - w ramach przedsięwzięcia I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
2. NABÓR nr 5/2022 - w ramach przedsięwzięcia II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Kto może otrzymać świadczenia 300 zł

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:
• prawidłowe oznakowanie (chip);
• ważne szczepienie na wściekliznę;
• wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
• świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

BARDZO WAŻNE !
Wszystkie osoby chętne proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny pod nr tel. 85 713 28 85 celem umówienia się na wizytę i złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.
Link do pobrania wniosku:

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy - UKR

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy - RUS

Wniosek można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

Dane, które należy wpisać we wniosku:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli jest,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
 • jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (osoby poniżej 18 roku życia), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
 • na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis w obecności pracownika urzędu.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy 

Podczas spotkania omówione zostaną założenia i harmonogram prac projektowych, przedstawiony będzie zakres pozyskanych już informacji oraz co najważniejsze – mieszkańcy zostaną zaproszeni do aktywnej współpracy w tworzeniu projektu.
Spotkanie prowadzi na zlecenie Stowarzyszenia BOF firma Via Vistula.
Spotkanie odbędzie się 16 marca 2022 r. o godz. 18:00 w formule online na platformie MS Teams

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całej Polsce, na właścicieli lub zarządców budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych został nałożony obowiązek zgłaszania deklaracji do systemu CEEB. Wynika on z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Deklarację można złożyć:

Nie przekazuj i nie upubliczniaj zdjęć, filmów i informacji o:

 • miejscach pobytu lub transporcie żołnierzy
 • datach i godzinach przejazdów, wylotów, lądowań
 • liczbie i rodzajach wojska
 • znakach i tablicach rejestracyjnych pojazdów wojskowych

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, w porozumieniu z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku – prowadzi akcję informacyjną, skierowaną do osób z niepełnosprawnością ruchu lub wzroku.

Stowarzyszenie START jako członek Polskich Związków Sportowych i Komitetu Paraolimpijskiego, posiada wiarygodny autorytet w środowisku osób niepełnosprawnych. Od wielu lat prowadzi sport i rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. Zawodnicy Stowarzyszenia osiągają sukcesy na zawodach lokalnych, krajowych i międzynarodowych  (ostatni medal Paraolimpijski z Tokio 2021, przywiózł Rafał Czuper (tenis stołowy). Oczywiście, wszystkie sukcesy są osiągalne, pod warunkiem uczestniczenia w regularnych treningach.

to cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia – co środę dostarczamy nową porcję wiedzy i praktycznych rad dla każdego, kto chce zdrowo żyć i zapobiegać chorobom.
Każda środa to inny, ważny aspekt naszego zdrowia:
- stawiamy na zapobieganie chorób cywilizacyjnych w tym cukrzycy i otyłości;
- zachęcamy do działania na rzecz własnego zdrowia;
- uczymy odpowiedzialności za zdrowie;
- dzielimy się wiedzą ze sprawdzonych źródeł, współpracujemy ekspertami z różnych dziedzin;
- współdziałamy z organizacjami pacjenckimi;
- docieramy z tematami do wszystkich grup wiekowych;
- zachęcamy do badań profilaktycznych w ramach bezpłatnych programów profilaktycznych NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o ogłoszeniu konkursu  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleosinie.
Zarządzenie Nr 0050.314.2022 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 lutego 2022r.

Gmina Juchnowiec Kościelny znalazła się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Czekamy na wezwanie do podpisania umowy o powierzenie Grantu. Prosimy monitorować naszą stronę internetową http://www.juchnowiec.gmina.pl/, na której po podpisaniu umowy znajdą się dalsze informacje związane z zakupem i przekazaniem sprzętu komputerowego.
Wyniki konkursu można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Przeziębienie, a może to grypa lub COVID-19? Jak sprawdzisz, co Ci dolega? Skorzystaj z naszego praktycznego przewodnika. Doradzimy, krok po kroku, co zrobić, gdy masz pierwsze objawy infekcji.
Link do przewodnika:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/przeziebienie-a-moze-covid-19-sprawdz-co-zrobic,8102.html

Po brawurowym występie na żywo w programie „Pytanie na śniadanie” „Koplanianki” i „Srebrne Nutki” stały się słynne na całą Polskę. Teraz materiał o naszych zespołach i naszej gminie ukaże się w programie „Alarm!”. Emisja w piątek, 4 lutego o godzinie 20.10 w TVP 1.
„Alarm!” to program telewizyjny, w którym pojawiają się dziennikarskie interwencje, różne opowieści, czasem opowieści o lżejszej tematyce przedstawiające wyjątkowe historie i wyjątkowych ludzi. Taki ma być właśnie program, którego bohaterkami i bohaterami będą głównie „Koplanianki” oraz „Srebrne Nutki”. Nasze zespoły opowiadają o swojej historii, ludowości, podlaskim folklorze. Nie zabrakło też wątku pracy nad hitem „Maryś, zaszczep się!”

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 324/1 o powierzchni 0,07 ha, KW BI1B/00063386/6, obręb 2 - Biele, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 16 marca 2022 r. (środa). Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie: https://bip.juchnowiec.gmina.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html