Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (prowadzona jest działalność gospodarcza np. sklepy, zakłady produkcyjne, szkoły, magazyny, rodzinne ogrody działkowe)
(możliwość wyłączenia się z zorganizowanego przez Gminę Juchnowiec Kościelny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi)
UWAGA!!!
W związku z nowelizacją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - począwszy od 23 września 2021 r. przestał obowiązywać przepis stanowiący, że przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Remont i termomodernizacja świetlicy w Klewinowie oraz  granty mieszkańcom na montaż 30 mikroinstalacji (paneli fotowoltaicznych) to inwestycje, które Gmina Juchnowiec Kościelny zrealizuje dzięki unijnemu wsparciu.
W poniedziałek, 11 października 2021 roku zostały podpisane umowy na te inwestycje przez wicemarszałka Stanisława Derehajło i członka zarządu Marka Malinowskiego i wójta Krzysztofa Marcinowicza.
Koszt obu inwestycji to prawie 1 mln 356 tys. zł, z czego dotacja pokryje 657 tys. zł.

W niedzielę spotkaliśmy się na uroczystościach w Olmontach, aby upamiętnić żołnierzy podziemia antykomunistycznego pomordowanych i pogrzebanych w olmonckim lesie. Oddaliśmy hołd trzem znanym z imienia i nazwiska żołnierzom, którzy rozstrzelani zostali 75 lat temu, 10 października 1946 roku. Tego dnia zabici zostali: Czesław Guzieniuk, Konstanty Kuźmicki i Piotr Tomaszycki. Ale w niedzielę oddaliśmy też hołd wszystkim żołnierzom, którzy zapłacili życiem w walce o wolną Polską, a którzy spoczywają w dziesiątkach bezimiennych grobów na olmonckiej ziemi.  
Na zaproszenie wójta gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofa Marcinowicza w uroczystościach wzięło udział wielu gości z posłem na Sejm RP, wiceministrem Edukacji Narodowej Dariuszem Piontkowskim i wojewodą podlaskim Bohdanem Paszkowskim na czele. Po okolicznościowych przemówieniach i złożeniu kwiatów poświęcono krzyż postawiony przez Stowarzyszenie „Olmonty” razem z mieszkańcami wsi przy wsparciu IPN Oddział w Białymstoku. Dalsza część uroczystości miała miejsce na boisku gminnym, gdzie mogliśmy obejrzeć wystawę poświęconą Żołnierzom Wyklętym i wysłuchać krótkiego referatu o bolesnych wydarzeniach sprzed lat. Odbyła się też msza święta polowa, po której  wysłuchaliśmy pięknego recitalu pieśni wolnościowych w wyjątkowej interpretacji grupy Acustic Trio Plus. Całe spotkanie zakończyliśmy żołnierską grochówką.
Uroczystości zorganizował Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, IPN Oddział w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Olmonty.
Wójt Krzysztof Marcinowicz z dyrektorem Ośrodka Kultury Krzysztofem Sokólskim odwiedzili też cmentarz wojskowy w Białymstoku, gdzie zapalili znicze i złożyli wieńce na grobach ofiar mordu skrycie pogrzebanych w olmonckim lesie.    

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Specjalista w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 18.10.2021r. Szczegóły

Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Hulajnogi elektryczne, deskorolki elektryczne, kaski – to nagrody w konkursie „BO Fajnie być EKO”.
KONKURS pod hasłem „BO Fajnie być EKO” organizuje  Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych zapraszamy do wypełnienia formularza konkursowego i przygotowania krótkiego filmu promującego postawy proekologiczne. Konkursowe filmy muszą być pracami oryginalnymi – stworzonymi na potrzeby konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.  Produkcje nie powinny przekraczać 90 sekund (minimum 30 sek.)

W okresie 6.10.2021 r. – 20.10.2021 r.  zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu “Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” zgodnie z Zarządzeniem Nr ORG.0050.280.2021 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 października 2021 r.

W dniu 28 września 2021 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy „SUMO KOLUCH” pt. „GRAND PRIX POLSKI W KOLUCHSTYL”. Zgodnie z wyżej Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do skrzynek nadawczych znajdujących się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy  ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny w godzinach pracy urzędu – pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30,  za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 12 października 2021 r. (decyduje data wpływy do urzędu). Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W dniu 26 września 2021 roku we wsi Wojszki obyły się uroczystości z okazji
120-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszkach, połączone z oficjalnym przekazaniem samochodu dla jednostki. Jednostka w Wojszkach jest najstarszą w naszej gminie.
Strażacy-ochotnicy rozpoczęli świętowanie uroczystą mszą świętą w wiejskiej kapliczce. Uroczystości główne odbyły się przy siedzibie OSP obok świetlicy wiejskiej.
W pierwszej części uroczystości nastąpiło poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego przez proboszcza Parafii w Rybołach i symboliczne przekazanie auta przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofa Marcinowicza i Członka Zarządu Powiatu Białostockiego Jana Gradkowskiego. Następnie wyróżniającym się strażakom wręczone zostały medale i odznaczenia. Po zakończonej oficjalnej części uroczystości, na scenie pojawiły się zespoły ludowe, które przygotowały koncert. Na zakończenie Prezes OSP Wojszki Jan Bruczko zaprosił gości i strażaków na strażacką „grochówkę”.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy w Juchnowcu Kościelnym, wydłużamy godziny dyżuru spisowego.
30 września do godziny 20.00 można dokonać samopisu z pomocą urzędnika w budynku Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelnym ul. Lipowa 10.

Pamiętajmy o osobach starszych, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Melanią Kapelusz, które odbędzie się w formie online 29 września 2021 r. o godz. 10.00 na fanpage'u biblioteki www.facebook.com/gbpjuchnowieckoscielny Autorka znana ze zbioru opowiadań o paczce trzynastu zaprzyjaźnionych skrzatów - „Krasnoludki”. Współpracująca z czasopismem „Świerszczyk”, w którym tworzy pamiętnik tytułowego bohatera – Bajetana Hopsa.

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy ”Kwarantanna”, zawierającymi informację o nałożeniu na obywatela rzekomej kwarantanny. Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej.
Ostrzegamy - jest to próba wyłudzenia danych osobowych! Prosimy nie otwierać linku i usunąć wiadomość z telefonu. Inspekcja Sanitarna nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron internetowych.

Informujemy, że na terenie gminy Juchnowiec Kościelny odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon (pochodzących z gospodarstwa domowego z samochodów osobowych, ubrań i tekstyliów. Wyżej wymienione odpady, nieodpłatnie będą odbierane przez pracowników PUK Sp. z o. o. w Hajnówce w terminie zgodnym z harmonogramem. W dniu wywozu, odpady należy wystawić przed posesję (na chodnik, ewentualnie zostawić przy ogrodzeniu) w  sposób niestwarzający zagrożenia i utrudnienia dla ruchu drogowego. Zbiórka rozpoczyna się od godziny 6:00 rano. Odpady wystawione po przejeździe samochodu nie zostaną zabrane.

Andrzej Leończuk i Paulina Łapińska okazali się najlepsi w biegu „Przybij Piątkę w Kleosinie”. Paulina wyprzedziła Julitę Bielawiec i Iwonę Rakowską. Na męskim podium obok Andrzeja stanęli Bogusław Andrzejuk i Wojciech Augustynowicz. Specjalne nagrody wójta gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofa Marcinowicza trafiły do najszybszych biegaczek i biegaczy z juchnowieckiej gminy: Julity Bielawiec, Magdaleny Syguły-Iwaniuk, Moniki Zielińskiej oraz Filipa Tarnogórskiego, Marka Kaweckiego i Adama Półkośnika. Ale zwycięzcami mogą czuć się wszyscy, którzy pojawili się w sobotni wieczór na starcie. Przekazaliście nam mnóstwo energii, choć tej energii dostarczył cały piknik.