W dniach 29-30 maja odbędą się zawody  kolarskie Orlen Wyścig Narodów i Orlen Lang Team Race. Zaplanowana trasa wyścigów przebiega między innymi przez teren naszej gminy. W zawodach wezmą udział kolarze z 22 reprezentacji narodowych i trzech grup regionalnych. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym na trasie zawodów.
W dniu 29 maja 2021 r. (sobota) peleton przejedzie na trasie Pomigacze-Księżyno Kolonia- Kleosin- Białystok  w godz. 14.30 - 14.45.  
W dniu 30 maja 2021 r.(niedziela) peleton przejedzie dwukrotnie:
- w godz. 12.15 - 12.20  na trasie Pomigacze-Księżyno Kolonia- Kleosin- Białystok
- w godz. 14.10 - 15.30 na trasie  Białystok-Kleosin-Księżyno Kolonia-Ignatki- Turośń Kościelna -Czaczki-Hołówki Duże-Hołówki Małe- Juchnowiec Dolny - Juchnowiec Kościelny- Wólka – Biele- Rostołty- Simuny--Hołówki Duże-Czaczki

Informujemy, że dniu 25.05.2021r. wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny na okres 3 lat.
Link do strony z decyzją zatwierdzającą taryfę:
https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/decyzja-znak-bi-rzt-70-162-2021.html

ODPADY TO NIE ŚMIECI – TO SUROWCE. #WidzęWięcej

Dzień Bez Śmiecenia* – edukacyjna kampania społeczna, w której poruszany jest ważny temat świadomej segregacji odpadów i ekologicznego stylu życia – ma już 15 lat!
O odpadach
Od 15 lat ww. firma pokazuje, że segregacja naprawdę ma sens. W tym roku, 11 maja, z okazji jubileuszu przeżyjemy małą retrospekcję – wrócimy do najważniejszych zasad i inspirujących ciekawostek, które upowszechnialiśmy na przestrzeni tych lat, by na koniec z pełną odpowiedzialnością stwierdzić #WidzęWięcej!
Hasło tegorocznej kampanii „Odpady to nie śmieci – to surowce! #WidzęWięcej”, w pełni pokazuje najważniejsze, co staramy się od 15 lat przekazać.

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, którego członkiem jest nasza Gmina otrzymało dofinansowanie na realizację projektu Dobra energia kluczem do sukcesu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
W ramach projektu wszyscy mieszkańcy Gminy mogą otrzymać
1.    BEZPŁATNE I NIEZALEŻNE DORADZTWO dotyczące m.in:

Święto Narodowe Trzeciego Maja obchodziliśmy w tym roku bez publicznych uroczystości. Wierzymy, że kolejne wielkie rocznice celebrować będziemy już w szerokim gronie.
Najważniejsze jednak, abyśmy zawsze pamiętali o tych, którzy walczyli o wolną, silną Polskę. W poniedziałek wspominaliśmy autorów Konstytucji 3 Maja. Konstytucji uchwalonej 230. lat temu przywracającej Polakom nadzieję i znoszącej wieloletnie wady systemu politycznego. Hołd bohaterom, dla których dobro Rzeczpospolitej było sprawą nadrzędną oddali wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz, któremu towarzyszył dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof Sokólski.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza nabór wniosków o grant na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ 4. Projekty grantowe.
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji papierowej  w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10 Juchnowiec Kościelny w terminie od 28.04.2021 r. do 31.05.2021 r. do godz. 15:30. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

26 kwietnia 2021r. w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny podpisano umowy partnerskie w sprawie finansowania przebudowy drogi powiatowej nr 1483B w Juchnowcu Kościelnym i drogi  powiatowej nr 1549B w  Horodnianach.
Umowy w imieniu Gminy Juchnowiec Kościelny  podpisał - wójt Krzysztof Marcinowicz, a ze strony Powiatu Białostockiego  starosta Jan Bolesław Perkowski i członek zarządu Jan Gradkowski.
Przebudowa drogi w Juchnowcu Kościelnym wyniesie ponad 1 mln 600 tys. Z budżetu gminy przeznaczono kwotę ponad  418 tys. zł. Pozostała kwota pochodzi z dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z środków Powiatu Białostockiego.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefoniczne na infolinii spisowej, zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie.

Rachmistrzowie telefoniczni rozpoczną pracę od 4 maja br. I będą dzwonić z numeru: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie:
- upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
Termin składania ofert – do dnia 17 maja 2021r.
Szczegóły w załączeniu:

Jeśli interesuje Cię:

Jakie sprawy urzędowe obecnie można załatwić bezpiecznie, bez konieczności wychodzenia z domu?
Jak zapisać się do lekarza, bez wyczekiwania w długiej kolejce do rejestracji?
Jak znaleźć obowiązujące akty prawne i pozyskać informacje dotyczące prawa lokalnego?
W jaki sposób bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu, by nie zostać ofiarą przestępstw internetowych i chronić swoją prywatność?

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,
- w planowanym terminie: od 22 do 30 kwietnia 2021 r.