Andrzej Leończuk i Paulina Łapińska okazali się najlepsi w biegu „Przybij Piątkę w Kleosinie”. Paulina wyprzedziła Julitę Bielawiec i Iwonę Rakowską. Na męskim podium obok Andrzeja stanęli Bogusław Andrzejuk i Wojciech Augustynowicz. Specjalne nagrody wójta gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofa Marcinowicza trafiły do najszybszych biegaczek i biegaczy z juchnowieckiej gminy: Julity Bielawiec, Magdaleny Syguły-Iwaniuk, Moniki Zielińskiej oraz Filipa Tarnogórskiego, Marka Kaweckiego i Adama Półkośnika. Ale zwycięzcami mogą czuć się wszyscy, którzy pojawili się w sobotni wieczór na starcie. Przekazaliście nam mnóstwo energii, choć tej energii dostarczył cały piknik.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż z dniem 7 września 2021 r. weszły w życie nowe zasady i tryb przyznawania stypendiów uczniom, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem wniosku do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Zmianie uległ również termin składania wniosków. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem składa się do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do 10 października każdego roku za osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 08.09.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: położonej w obrębie 19 - Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 341 o pow. 0,7200 ha oraz położonej w obrębie 39 - Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 361 o pow. 0,2100 ha.Wykaz dostępny na stronie: http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) 104/3 o powierzchni 0,2133 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) 104/12 o powierzchni 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 października 2021 r. (poniedziałek). Ogłoszenie dostępne na stronie: http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html

W sobotę, 4 września odbędzie się w Kleosinie wielki piknik rodzinny, w programie którego znalazł się bieg uliczny na 5 km „Przybij Piątkę w Kleosinie”, pokaz Fire Show i koncert NORBIEGO! Początek imprezy o godz. 16 na placu Szkoły Podstawowej w Kleosinie. Bieg wystartuje o godz. 19. Gorąco zapraszamy mieszkańców do czynnego udziału w imprezie i kibicowania biegaczom. Zwracamy się jednocześnie z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w godzinach 19.00-20.00. W tym czasie część ulic w Kleosinie zostanie wyłączona z ruchu. Prosimy również nie parkować pojazdów na trasie biegu oraz nie wyjeżdżać pojazdami lub motorami z posesji. Zwracamy się też z prośbą do właścicieli psów o zachowanie zasad bezpieczeństwa i zwrócenie szczególnej uwagi na swoje zwierzęta.

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie czyli fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna „Active Go” w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach I Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych.

W trakcie jego trwania podlaskie Młode Organizacje Pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać mikrodotację w wysokości do 5000 zł na wsparcie lokalnej inicjatywy.

Szanowni Mieszkańcy 
Z uwagi na niewielkie zainteresowanie rolników, Gmina Juchnowiec Kościelny nie będzie składała wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Jednakże w celu ułatwienia mieszkańcom Gminy pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych, pracownicy Urzędu Gminy pozyskali informacje dot. miejsc, do których można przekazać tego typu odpady

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, którego członkiem jest Gmina Juchnowiec Kościelny uprzejmie zaprasza na spotkania szkoleniowe dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny dotyczące efektywności i bezpieczeństwa Instalacji fotowoltaicznych.

Szkolenia odbędą się w dniach:
-    6 września 2021 godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Kleosinie ul. Ojca Stefana Tarasiuka 9
-    8 września 2021 godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Ignatkach ul. Wspólna 11

Wspólnie z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego chcemy zorganizować spotkanie skierowane do grup rolników/ producentów zainteresowanych zdobyciem wiedzy o zasadach wprowadzania do obrotu żywności oraz możliwościach promocji. Szkolenie będzie zorganizowane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białymstoku. Osoby zaineresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie poniższego zgłoszenia i przesłanie go do dnia 3 września 2021 r. e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub o złożenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojszkach od sierpnia br. będzie do akcji wyjeżdżała nowo zakupionym samochodem ratowniczo-gaśniczym marki Renault. Samochód zastąpi wysłużonego i już nie spełniającego wymagań Jelcza.
Samochód Renault Midliner M180 został zakupiony przez OSP dzięki  dotacji  Gminy Juchnowiec Kościelny – 55 000 zł. oraz dotacji z budżetu Powiatu Białostockiego – 40 000 zł. Pozostałe środki tj. 10 000 zł. stanowią środki własne OSP .

Szanowni Rolnicy
Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podjął decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Akcja ma na celu ułatwienie rolnikom Gminy Juchnowiec Kościelny pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

W związku ze wznowieniem rekrutacji  do projektu przekwalifikowania zawodowego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podlaski zaprasza do udziału w projekcie: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów osoby te mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyniki oceny wniosków - listę podstawową i rezerwową.
Osoby z listy podstawowej będą wzywane telefonicznie do podpisania Umowy powierzenia grantu. Przewidywany termin podpisywania umów to 11-20 sierpnia 2021 r. Dla zabezpieczenia zwrotu grantu Grantobiorca jest zobowiązany podpisać weksel in blanco na rzecz Grantodawcy.

Tylko 2 miesiące, tylko 60 godzin bezpłatnych konsultacji dla mieszkańców z  gmin tworzących Białostocki Obszar Funkcjonalny – to ostatnia szansa dla tych, którzy chcą rozpocząć własny biznes lub zmienić już prowadzoną działalność gospodarczą. Przypominamy o możliwościach, jakie daje realizowany przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego projekt ACCESS. To projekt polsko-litewski prowadzony przez partnerów po obu stronach granicy: SBOF, Politechnikę Białostocką – Wydział Inżynierii Zarządzania oraz  Politechnikę Kowieńską, a także Kowieńską Izbę Handlowo-Przemysłową i Rzemieślniczą.