Gmina Juchnowiec Kościelny pomogła lokalnym przedsiębiorcom. W dniach 13 i 14 listopada 2020 roku przeprowadzona została akcja wsparcia producentów chryzantem z Hryniewicz i Stanisławowa. Każdy mieszkaniec mógł bezpłatnie odebrać kwiaty. W piątek chryzantemy były rozdawane pod Ośrodkiem Kultury w Juchnowcu Kościelnym, w sobotę pod Szkołą Podstawową w Kleosinie, a całością osobiście kierował wójt gminy Krzysztof Marcinowicz. Rozdysponowano  10.715 sztuk chryzantem.

Zainteresowanie akcją było ogromne, a chryzantemy szybko znajdowały nowych właścicieli. Dodatkowo juchnowiecka gmina wspierając przedsiębiorców przyozdobiła chryzantemami ronda w Juchnowcu Kościelnym oraz Koplanach. Mieszkańcy dekorowali też kwiatami pomniki, krzyże i główne punkty swoich miejscowości. Wszystkim, którzy wsparli akcję bardzo dziękujemy!

Przypominamy, że w miesiącu listopadzie, zgodnie z poniższym harmonogramem, odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów. 
Zbiórka rozpoczyna się od godziny 6:00 rano. Odpady wystawione po przejeździe samochodu nie zostaną zabrane.

W Narodowe  Święto Niepodległości tym razem nie było hucznych publicznych uroczystości. Ale była i jest pamięć o wszystkich, którzy swoje życie poświęcili za wolną ojczyznę. Na Ziemi Juchnowieckiej oddaliśmy bohaterom hołd tradycyjnie w Juchnowcu Kościelnym pod pomnikiem „Za Wiarę i Ojczyznę” oraz pod pomnikiem żołnierzy poległych w wojnie z bolszewikami. Również 11 listopada trudnego 2020 roku wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz złożył wieńce pod pomnikami. Wójtowi towarzyszył dyrektor Ośrodka Kultury w Juchnowcu Kościelnym Krzysztof Sokólski. Wójt odwiedził także Olmonty, gdzie znajduje się odsłonięta w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę tablica memoratywna poświęcona żołnierzom podziemia antykomunistycznego oraz działaczom organizacji niepodległościowych bestialsko pomordowanym przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji w lesie pod Olmontami. Wójt juchnowieckiej gminy z dyrektorem Ośrodka Kultury zapalili znicze na symbolicznym miejscu kaźni.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 20.11.2020r. Szczegóły...

Mieszkańcy Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z zakresu przedsiębiorczości. Oferujemy profesjonalne doradztwo osobom, które planują rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i potrzebują wsparcia w tym zakresie.

Szanowni Państwo, miło jest nam poinformować, iż MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k., realizuje projekt pn. „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości" – zadania Anty-Covid. Jest on współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw".

Dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej naszej gminy wzbogaciły się o nowy, niezbędny podczas działań ratowniczo-gaśniczych, sprzęt i umundurowanie.
W tym roku dofinansowanie wyniosło 20 000 zł i jest najwyższe od kilku lat, jaki Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała na ten cel. Pomoc ta, w obecnej trudnej sytuacji walki z pandemią w istotny sposób odciąża budżet gminy, przeznaczony na ochronę przeciwpożarową.

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariuszy chętnych do pomocy seniorom z tereny gminy Juchnowiec Kościelny oraz innym mieszkańcom potrzebującym wsparcia w czasie nowych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.
Ze względu na fakt, że w nowych obostrzeniach wprowadzono zalecenie pozostawania w domach osób po 70-tym roku życia, potrzebna jest większa liczba osób, które będą pomagać przede wszystkim w zrobieniu codziennych zakupów.
Pełnoletni mieszkańcy, chętni do udzielania takiej pomocy mogą się kontaktować z tut. GOPS-em pod numerem telefonu: 85 66-31-117, lub mailowo  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wolontariuszem można też zostać w ramach pomocy sąsiedzkiej. Prosimy, by w tym wyjątkowym czasie porozmawiać z sąsiadami i upewnić się czy mieszkające obok nas osoby starsze potrzebują pomocy w zakupach czy w wykupie leków.

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na temat rolnictwa. Informacje zebrane w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc kształtować politykę rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, jak i w naszych małych ojczyznach, jakimi są gminy.

Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W dniu 13 października 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.450) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy „SUMO KOLUCH” pt. „XII Mistrzostwa Polski w KOLUCHSTYL”. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 21 października 2020 r. (decyduje data wpływy do urzędu). Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
Oferta na realizację XII Mistrzostw Polski w KOLUCHSTYL”.

Oferta na realizację XII Mistrzostw Polski w Koluchstyl

Rozstrzygnięcie w zakresie realizacji_zadania publicznego KS Sumo Koluch [PDF]

Rozstrzygnięcie w zakresie realizacji_zadania publicznego KS Sumo Koluch [Do odczytu PDF]

W okresie 12.10.2020r. – 26.10.2020r.  zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu “Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Szczegóły konsultacji oraz formularz zgłaszania opinii lub uwag znajduje się w załączonym Zarządzeniu Nr ORG.0050.178.2020 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 9 października 2020r.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 15.10.2020r. Szczegóły http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.14140/attachment.1

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.
Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem http://bip.zgk.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/ofertapracy/ogloszenie-o-naborze---glowny-ksiegowy.html