Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że gmina otrzymała 1 299 987,00 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”.

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie 80 instalacji fotowoltaicznych do 5 kWp. Poziom dofinansowania to 65%.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że w bieżącym roku organizowana jest druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2021 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2021 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 353) – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 104,24%, nie mniej niż o kwotę 50 zł.

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje się na to, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym, jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej (plik docx 96kb). Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Specjalista w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 11.03.2021r. Szczegóły …

Z uwagi na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w trosce o mieszkańców Rada Gminy dnia 29 stycznia br. podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych. Uchwała ta zakłada wsparcie dla emerytów i rencistów samotnych lub prowadzących dwuosobowe gospodarstwo domowe, których dochody nie przekraczają 350% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 2.453,50 zł i w przypadku osób w dwuosobowym gospodarstwie domowym kwoty 3.696,00 zł. 

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelny z siedzibą w Księżynie, ul. Alberta 2, tel. 85 663 11 17 lub 697 011 189.

Lipa Św. Nepomucena rosnąca w Dulczy Wielkiej, w powiecie mieleckim na Podkarpaciu, została polskim kandydatem do tytułu Europejskiego Drzewa Roku.
„Wiejska dobrodziejka” – bo tak lipę nazywają okoliczni mieszkańcy – walczy o ten prestiżowy tytuł z 13 innymi finalistami z całej Europy.

Jako, że ostateczny werdykt w plebiscycie należy do internautów, zachęcamy do oddania swoich głosów, które przybliżą Lipę Św. Jana Nepomucena do osiągnięcia europejskiego lauru, a tym samym pomoże promować piękno polskiej przyrody w Europie i świecie.

W czasie pandemii ważna jest współpraca różnych środowisk, które na co dzień pracują i funkcjonują na jednym terenie. Razem łatwiej jest zadbać o edukację online, monitoring stanu drzew w gminie czy dobry projekt do budżetu obywatelskiego. Wszystkich gotowych do takiego zaangażowania wspiera program Fundacji Batorego – akcja Masz Głos, który właśnie rusza z nową edycją.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Referacie Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 17.02.2021r. Szczegóły …

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła 3 nabory wniosków w ramach RPO WP 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- do 15 lutego 2021 r. można zgłaszać uwagi do projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Zgłaszanie uwag/opinii można dokonywać za pośrednictwem specjalnie dedykowanej stronie internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej, na której znajduje się webankieta: https://www.gov.pl/web/wpropo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Starszy Specjalista w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 10.02.2021r.

Szczegóły …

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż gmina otrzymała 1 299 987,00 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny”.

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie 80 instalacji fotowoltaicznych do 5 kWp. Poziom dofinansowania to 65%.

Obecnie przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy o dofinasowanie z Urzędem Marszałkowskim i po jej podpisaniu ogłoszony zostanie nabór wniosków dla mieszkańców –planowany termin naboru to marzec 2021 r.