Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 15.07.2020r. Szczegóły……

Zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat do programu Pole Działania. Pole Działania to roczny program Fundacji Wspomagania Wsi skierowany do nastoletnich mieszkańców wsi, zainteresowanych działaniem społecznym, którzy chcą przeżyć przygodę z zaplanowaniem i przeprowadzeniem projektu społecznego w swojej okolicy.

Jak to działa?

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

W dniu 17 czerwca 2020 r. przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy “AMATOR” w Juchnowcu Górnym złożona została oferta na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego pt. „Zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe w zapasach zawodników LUKS “Amator” i LUKS “Księżyno” 

Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 30 czerwca  2020r.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że komitety wyborcze zarejestrowane
w wyborach Prezydenta RP mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji do obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych

na dzień 28 czerwca 2020 roku
do dnia 12 czerwca 2020 roku do godz. 15.30

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Specjalista w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 15.06.2020r Szczegóły ...

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Referacie Obsługi Finansowej Jednostek Organizacyjnych. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 15.06.2020r. Szczegóły ...

Informacje na temat szkoleń rezerwistów i kandydatów na żołnierzy można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Białymstoku pod nr tel. 261 398 248, 261 398 290, 260 398 260 oraz na stronach internetowych:https://wkubialystok.wp.mil.pl/pl/articleswazne-e/mon-wznawia-szkolenia-rezerwy/

• Już od 8 czerwca rusza kolejny program wsparcia dla firm, które ucierpiały z powodu pandemii.
• Można dostać do 100 tys. zł na dostosowanie przedsiębiorstwa do funkcjonowania w warunkach reżimu sanitarnego oraz niekorzystnych zmian rynkowych.
• Środki mogą być przeznaczone na zakup środków ochrony, wyposażenia, maszyn i urządzeń, oprogramowania itd.
• Bon antywirusowy to nie tylko ochrona firm i miejsc pracy, ale także swoisty gospodarczy kontratak.

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zaprasza  do udziału w akcji : „Hobby – moja pasja”.

Założeniem tego przedsięwzięcia jest ukazanie swoich zainteresowań i związanych z nimi emocji, znaczenia oraz wartości zbiorów i przedmiotów – dla szerszego grona osób. Zbierać można przedmioty o  przeróżnej tematyce, mających znaczenie naukowe, historyczne, czy sentymentalne. Właśnie takiej różnorodności od Państwa oczekujemy, bo czasem mała rzecz dla jednej osoby - dla innej jest źródłem wielkiej radości. Jeśli masz jakieś interesujące zajęcie, pasję, hobby, zbierasz i kolekcjonujesz: znaczki, naklejki, figurki lub inne przedmioty i chcesz podzielić się z nami swoimi unikatami – napisz do nas. Prześlij zdjęcia oraz opis swoich zbiorów lub ulubionego przedmiotu wraz z podpisem autora. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby bez względu na wiek (zarówno dzieci jak i dorosłych). Przekazujcie nam swoje emocje, kolekcje i fascynacje, a my zamieścimy je na naszych stronach (Wojewódzkiego Domu Kultury i Platformy Informacji Kulturalnej).

Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 w trosce o zdrowie naszych wystawców, odwiedzających i pracowników, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polska Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz pozostałymi związkami hodowców zwierząt, podjął decyzje o odwołaniu XXVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym. W tym roku impreza ta miała odbyć się w dniach 27-28 czerwca.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła program dopłat do nawodnień dla gospodarstw rolnych.

To program przeznaczony dla rolników. Dzięki niemu właściciele gospodarstw mogą sfinansować m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi do 100 tys. zł.

Święto Narodowe Trzeciego Maja odbywało się w 2020 roku się bez wielkich publicznych uroczystości. Nie spotykamy się obecnie na masowych obchodach, ale pamiętamy i oddajemy hołd autorom Konstytucji 3 Maja i wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę.

2 maja, w Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz oraz dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof Sokólski wzięli udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym. Mszę odprawił ksiądz dziekan Andrzej Kondzior, który w homilii odczytał Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Zawarty został w nim apel do odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest Polska, zwłaszcza w pełnym niepokoju czasie epidemii, a także napiętej sytuacji związanej z nadchodzącymi wyborami prezydenckimi.