Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza drugi przetarg publiczny w formie pisemnego składania ofert na sprzedaż niżej wymienionych zbędnych i zużytych składników majątkowych:

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 17.12.2020r. Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi dofinansowania przez gminę do instalacji OZE w ramach projektu  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” złożonego w dniu 28 lutego 2020 r. informujemy, iż w dniu 26 listopada 2020 r. Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udostępniła komunikat, iż z uwagi na ilość i charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień termin oceny formalno-merytorycznej zostaje wydłużony. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2020 r. (uprzednio termin ustalono na listopad 2020 r.).

Pełna treść komunikatu (PDF 238 kB)

Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Żłóbek XXI wieku”. Dzieci, młodzież, dorosłych, całe rodziny zachęcamy do przedstawienia swoich wyobrażeń szopki bożonarodzeniowej osadzonej we współczesnym świecie. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim rolnikom indywidualnym oraz przedstawicielom gospodarstw osób prawnych, którzy wypełnili swój ustawowy obowiązek i dokonali spisu w ramach Powszechnego  Spisu Rolnego  (PSR 2020). Dzięki Państwa zaangażowaniu, cierpliwości, dobrej woli oraz współpracy z rachmistrzami udało się nam ostatecznie zrealizować postawione przed nami zadania.

W dniu 30 listopada 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy “PASJA KLEOSIN” pt. „Motywacja z Pasją”. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, przy ul. Lipowej 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 9 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływy do urzędu). Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
W załączeniu oferta na realizację zadania publicznego

Rozstrzygnięcie

W dniu 30 listopada 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy “KLEOSIN” pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, przy ul. Lipowej 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 9 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływy do urzędu). Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
W załączeniu oferta na realizację zadania publicznego

Rozstrzygnięcie

„Święta godne, a nie głodne” pod takim hasłem odbędzie się kolejna edycja Świątecznej Zbiórki Żywności. Z powodu koronawirusa w tym roku wydarzenie będzie miało inny charakter – zbiórki w sklepach odbędą się bez udziału wolontariuszy, ale jak zawsze klienci będą mogli przekazać artykuły do koszy stojących przy kasach. Akcja została też wydłużona – potrzebującym można pomóc od 23 do 28 listopada w ponad 140 sklepach województwa podlaskiego. Dodatkowo uruchomiony został sklep online: www.zbiorkazywnosci.pl, w którym do kupienia będą wirtualne produkty, a za zebrane  w ten sposób pieniądze Banki kupią żywność dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

To niezwykły sklep, bo nie można w nim kupić nic materialnego, ale dzięki pieniądzom wydanym na wirtualne koszyki z zakupami, wydarzy się coś ważniejszego – czyjeś Święta będą dobrym i spokojnym czasem. Co też bardzo istotne, przed dokonaniem płatności należy wybrać konkretny Bank Żywności, do którego mają zostać przekazane środki. Tym samym można pomóc lokalnej społeczności, sąsiadom, potrzebującym, którzy być może mieszkają przy naszej ulicy. – dodaje Marek Borowski.

Akcję będą wspierać wolontariusze z całej Polski, którzy choć z powodu pandemii nie mogą osobiście wziąć udziału w wydarzeniu, to zaangażują się w e-wolontariat − zachęcając do zakupów w sklepie online: www.zbiorkazywnosci.pl

W związku z pytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi rozstrzygnięcia konkursu  na montaż instalacji OZE w ramach projektu  „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny” złożonego w dniu 28 lutego 2020 r. informujemy iż, z uwagi na ilość i charakter ocenianych projektów wymagających szczegółowych wyjaśnień i uzupełnień oraz w związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19,  Instytucja Organizująca Konkurs (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku ) wydłużyła termin oceny formalno-merytorycznej złożonych wniosków do końca listopada 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach „Generowanie idei biznesowych w obszarze sektora ICT”. Uczestnicy, dzięki spotkaniu z ekspertem, poznają dobre praktyki rozwijania przedsiębiorczości w sektorze ICT. Dowiedzą się, jak wzmocnić kreatywność w poszukiwaniu pomysłu na biznes w branży ICT, jak tworzyć firmę.

W dniu 18 listopada 2020 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy „PASJA KLEOSIN” pt. „Seniorzy z Pasją”. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny, przy ul. Lipowej 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny w godzinach pracy urzędu lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 27 listopada 2020 r. (decyduje data wpływy do urzędu). Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.
Oferta na realizację zadania „Seniorzy z Pasją”

Rozstrzygnięcie

Wręczone zostały nagrody zwycięzcom Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego za 2019 rok. Z dumą przypominamy, że do najbardziej gospodarnych w Polsce należy gmina Juchnowiec Kościelny. Na ocenionych 1547 gmin wiejskich w kraju zostaliśmy sklasyfikowani na 19. miejscu!!!

Gmina Juchnowiec Kościelny pomogła lokalnym przedsiębiorcom. W dniach 13 i 14 listopada 2020 roku przeprowadzona została akcja wsparcia producentów chryzantem z Hryniewicz i Stanisławowa. Każdy mieszkaniec mógł bezpłatnie odebrać kwiaty. W piątek chryzantemy były rozdawane pod Ośrodkiem Kultury w Juchnowcu Kościelnym, w sobotę pod Szkołą Podstawową w Kleosinie, a całością osobiście kierował wójt gminy Krzysztof Marcinowicz. Rozdysponowano  10.715 sztuk chryzantem.

Zainteresowanie akcją było ogromne, a chryzantemy szybko znajdowały nowych właścicieli. Dodatkowo juchnowiecka gmina wspierając przedsiębiorców przyozdobiła chryzantemami ronda w Juchnowcu Kościelnym oraz Koplanach. Mieszkańcy dekorowali też kwiatami pomniki, krzyże i główne punkty swoich miejscowości. Wszystkim, którzy wsparli akcję bardzo dziękujemy!

Przypominamy, że w miesiącu listopadzie, zgodnie z poniższym harmonogramem, odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów. 
Zbiórka rozpoczyna się od godziny 6:00 rano. Odpady wystawione po przejeździe samochodu nie zostaną zabrane.