Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 28.01.2020r.  Szczegóły

Wojewoda Podlaski informuje, iż w związku z wystąpieniem ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) i zwiększonego ryzyka wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8, posiadacze drobiu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu.

W dniu 4 lutego 2019r. (wtorek) odbędą się konsultacje społeczne projektu statutu nowo powstałych sołectw. Konsultacje w formie otwartego spotkania z mieszkańcami zostaną przeprowadzone w świetlicy wiejskiej w Olmontach od godz. 17.00 z mieszkańcami sołectwa Olmonty i od godz. 18.00 z mieszkańcami sołectwa Izabelin.

szczegóły w załączeniu
Raport z konsultacji społecznych z dnia 05.02.2020r.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że stawki opłat w roku 2020 za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w dalszym ciągu będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce.

Obowiązują stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z poniższą tabelą.

VI Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą za nami. To było naprawdę wyjątkowe popołudnie. Były piękne kolędy i pieśni. Była cudowna atmosfera i klimat. W Tryczówce zebrali się katolicy oraz prawosławni. Ludzie różnych wyznań, z różnych środowisk. Wypełniliśmy kościół do ostatniego miejsca i wspólnie cieszyliśmy się Bożym Narodzeniem, na koniec śpiewając kolędę w języku białoruskim i polskim.  

Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą, to impreza wyjątkowa. Pomysł narodził się w parafii prawosławnej w Kożanach, reprezentowanej obecnie przez księdza proboszcza Jana Kojło. Do działania włączył się Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach oraz parafia katolicka w Tryczówce, której proboszczem jest dzisiaj ksiądz Zbigniew Gwiazdowski. Pięć poprzednich edycji odbyło się w Czerewkach. Z racji, że w Domu Pomocy Społecznej, trwa teraz gruntowny remont szósta edycja miała miejsce w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Tryczówce. Ale przy okazji dyskusji o lokalizacji naszych spotkań narodził się pomysł, aby kolędować w różnych miejscach południowej części gminy. Za rok spotkamy się prawdopodobnie w cerkwi w Kożanach.

Ruszyła IX edycja Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”. Nagroda jest wyróżnieniem przyznawanym osobom, firmom i instytucjom, które poprzez swoje działania przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku gminy Juchnowiec Kościelny, zachowując jednocześnie wysokie standardy etyczne i zawodowe.

Co to jest mikrorachunek podatkowy?

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą. 

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku.
Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

Jeśli znasz OSOBĘ działającą na rzecz gminy, promującą ją w kraju i regionie, lub FIRMĘ wpływającą na wizerunek juchnowieckiej gminy, kojarzysz zasługujące na wyróżnienie WYDARZENIE / INSTYTUCJĘ / PRZEDSIĘWZIĘCIE zgłoś swoich kandydatów do Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny "Pierścień Podskarbiego Włoszka 2019"!!!

W dniu 20 grudnia 2019r. (piątek) o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelny odbędzie się XIII-ta sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

szczegóły ...

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny Białystok Teren informuje, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej:,

2019-11-28 08:00 - 12:00 Lewickie - działki: 551/9, 758/20
2019-11-28 08:00 - 12:00 Koplany 31, 35

mina Juchnowiec Kościelny w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno- komunikacyjnych - „Aktywna tablica” otrzymała dotację w wysokości 14 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych – 2 szt. monitorów interaktywnych.