W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników - Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym zostaje zamknięty dla interesantów do odwołania.

Nie oznacza to jednak, że urząd przerywa pracę. Kontakt z urzędnikami wciąż jest możliwy przez TELEFON i INTERNET oraz EPUAP Bardzo prosimy wykorzystywać tę możliwość w naprawdę pilnych kwestiach.

Od poniedziałku (16 marca) można jedynie dokonywać rejestracji zgonów w budynku przy ul. Lipowej 10 w godzinach pracy urzędu. Rejestracja zgonów możliwa jest tylko po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie: 85 713 28 85 lub 697 011 127.

Rozporządzenie Porządkowe nr 1/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa podlaskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje:

w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną  związaną z koronawirusem panującą w całym kraju, kierując się troską o bezpieczeństwo i dobro mieszkańców oraz interesantów apeluję do mieszkańców i interesantów o ograniczenie do absolutnego minimum bezpośrednich kontaktów interesantów z urzędem. Proszę w miarę możliwości sprawy realizować telefonicznie lub za pośrednictwem platformy e-puap. Bezpośrednio w urzędzie prosimy załatwiać tylko te sprawy, które są pilne i niezbędnie.

KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu?

Dzień Kobiet obchodziliśmy w naszej gminie już w sobotę. Bawiliśmy się w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym na cudownym koncercie „Radość najpiękniejszych lat”, w którym wspominaliśmy przeboje Anny Jantar.

Zapraszamy do udziału w Plastycznym Konkursie z Kurczaczkiem Wielkanocnym. Zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców gminy zachęcamy do udziału zabawie, polegającej na ciekawym przedstawieniu kurczaczka – symbolu świąt wielkanocnych i symbolu wiosny. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: dla dzieci do lat 7, dzieci do lat 10 oraz dzieci i młodzieży do lat 14. Czwarta kategoria ma charakter otwarty i jest skierowana do wszystkich osób powyżej 14 roku życia.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny. Termin składania ofert – do 20 marca 2020r.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Termin składania ofert – do 20 marca 2020r.

Strażacy z OSP Szerenosy od czerwca 2019 roku aktywnie działają w ramach „Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna - Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce”.

Po za podstawowymi zadaniami OSP nasi strażacy zajmują się propagowaniem walki z nowotworami, a zwłaszcza z  białaczką. Praca w  stowarzyszeniu ma charakter wolontariatu. Do zadań strażaków należy między innymi rejestrowanie potencjalnych dawców szpiku, współorganizowanie turniejów charytatywnych oraz zbiórki zabawek, przyborów szkolnych i gier na najsłynniejszą akcję stowarzyszenia ,,Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka”. Druhowie z OSP Szerenosy dzięki przeszkoleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zabezpieczają medycznie również różnego pokroju imprezy. Uczestniczyli między innymi w zabezpieczaniu inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem czy Bitwy pod Monte Casino oraz biegu ,,Katorżnik”. Co roku stowarzyszenie się powiększa o kolejne jednostki OSP.

Barbara Grabowska z Ignatek w kategorii Człowiek, ALEX sp. z o.o. z Kleosina w kategorii Firma oraz Księża Werbiści z Kleosina w kategorii Instytucja/Przedsięwzięcie/Wydarzenie – to Laureaci Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka 2019”. Wyjątkowe wyróżnienia za budowę wizerunku i promocję juchnowieckiej gminy zostały wręczone już po raz dziewiąty.

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła 7 naborów wniosków:

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych  w szkołach podstawowych oraz do klas czwartych  w szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Szanowni Państwo

w tegorocznej IX edycji Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”, wyjątkowego wyróżnienia przyznawanego w trzech kategoriach, za budowę wizerunku i promocję juchnowieckiej gminy, Kapituła Nagrody, na posiedzeniu w dniu 27 stycznia br., wyłoniła Nominowanych:

  1. Kategoria FIRMA: ALEX Sp. z o.o. z Kleosina, BerdA Budownictwo Krzysztof Beszterda z Wólki, PACK-BOX z Hyniewicz;
  2. Kategoria OSOBA: Barbara Grabowska z Ignatek, Marek Kawecki z Niewodnicy Nargilewskiej – Kolonii, Jan Litwińczuk z Olmont;
  3. Kategoria INSTYTUCJA/PRZEDSIĘWZIĘCIE/WYDARZENIE: Chór VIVA ARTE z Juchnowca Kościelnego, Misjonarze Werbiści z Kleosina.