Zapraszamy do udziału w Plastycznym Konkursie z Kurczaczkiem Wielkanocnym. Zarówno młodszych, jak i starszych mieszkańców gminy zachęcamy do udziału zabawie, polegającej na ciekawym przedstawieniu kurczaczka – symbolu świąt wielkanocnych i symbolu wiosny. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach: dla dzieci do lat 7, dzieci do lat 10 oraz dzieci i młodzieży do lat 14. Czwarta kategoria ma charakter otwarty i jest skierowana do wszystkich osób powyżej 14 roku życia.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny. Termin składania ofert – do 20 marca 2020r.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny. Termin składania ofert – do 20 marca 2020r.

Strażacy z OSP Szerenosy od czerwca 2019 roku aktywnie działają w ramach „Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna - Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce”.

Po za podstawowymi zadaniami OSP nasi strażacy zajmują się propagowaniem walki z nowotworami, a zwłaszcza z  białaczką. Praca w  stowarzyszeniu ma charakter wolontariatu. Do zadań strażaków należy między innymi rejestrowanie potencjalnych dawców szpiku, współorganizowanie turniejów charytatywnych oraz zbiórki zabawek, przyborów szkolnych i gier na najsłynniejszą akcję stowarzyszenia ,,Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka”. Druhowie z OSP Szerenosy dzięki przeszkoleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, zabezpieczają medycznie również różnego pokroju imprezy. Uczestniczyli między innymi w zabezpieczaniu inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem czy Bitwy pod Monte Casino oraz biegu ,,Katorżnik”. Co roku stowarzyszenie się powiększa o kolejne jednostki OSP.

Barbara Grabowska z Ignatek w kategorii Człowiek, ALEX sp. z o.o. z Kleosina w kategorii Firma oraz Księża Werbiści z Kleosina w kategorii Instytucja/Przedsięwzięcie/Wydarzenie – to Laureaci Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka 2019”. Wyjątkowe wyróżnienia za budowę wizerunku i promocję juchnowieckiej gminy zostały wręczone już po raz dziewiąty.

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła 7 naborów wniosków:

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych  w szkołach podstawowych oraz do klas czwartych  w szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Szanowni Państwo

w tegorocznej IX edycji Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”, wyjątkowego wyróżnienia przyznawanego w trzech kategoriach, za budowę wizerunku i promocję juchnowieckiej gminy, Kapituła Nagrody, na posiedzeniu w dniu 27 stycznia br., wyłoniła Nominowanych:

  1. Kategoria FIRMA: ALEX Sp. z o.o. z Kleosina, BerdA Budownictwo Krzysztof Beszterda z Wólki, PACK-BOX z Hyniewicz;
  2. Kategoria OSOBA: Barbara Grabowska z Ignatek, Marek Kawecki z Niewodnicy Nargilewskiej – Kolonii, Jan Litwińczuk z Olmont;
  3. Kategoria INSTYTUCJA/PRZEDSIĘWZIĘCIE/WYDARZENIE: Chór VIVA ARTE z Juchnowca Kościelnego, Misjonarze Werbiści z Kleosina.

Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym, we współpracy z Zespołem Szkół im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zrealizowała projekt teatralny o tajemniczo brzmiącej nazwie SPECULUM. Projekt realizowany w ramach Programu Edukacja Kulturalna, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt trwał od czerwca do grudnia 2019 roku i był niesamowitą przygodą dla juchnowieckiej młodzieży z grupy teatralnej „Lustro” . Składał się z serii ciekawych warsztatów, rozwijających na wielu płaszczyznach umiejętności teatralne i twórcze, a jego zwieńczeniem był finałowy spektakl – nowoczesna inscenizacja Jasełek.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 28.01.2020r.  Szczegóły

Wojewoda Podlaski informuje, iż w związku z wystąpieniem ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) i zwiększonego ryzyka wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8, posiadacze drobiu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu.

W dniu 4 lutego 2019r. (wtorek) odbędą się konsultacje społeczne projektu statutu nowo powstałych sołectw. Konsultacje w formie otwartego spotkania z mieszkańcami zostaną przeprowadzone w świetlicy wiejskiej w Olmontach od godz. 17.00 z mieszkańcami sołectwa Olmonty i od godz. 18.00 z mieszkańcami sołectwa Izabelin.

szczegóły w załączeniu
Raport z konsultacji społecznych z dnia 05.02.2020r.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że stawki opłat w roku 2020 za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w dalszym ciągu będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce.

Obowiązują stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z poniższą tabelą.