Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła 7 naborów wniosków:

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych  w szkołach podstawowych oraz do klas czwartych  w szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Szanowni Państwo

w tegorocznej IX edycji Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”, wyjątkowego wyróżnienia przyznawanego w trzech kategoriach, za budowę wizerunku i promocję juchnowieckiej gminy, Kapituła Nagrody, na posiedzeniu w dniu 27 stycznia br., wyłoniła Nominowanych:

  1. Kategoria FIRMA: ALEX Sp. z o.o. z Kleosina, BerdA Budownictwo Krzysztof Beszterda z Wólki, PACK-BOX z Hyniewicz;
  2. Kategoria OSOBA: Barbara Grabowska z Ignatek, Marek Kawecki z Niewodnicy Nargilewskiej – Kolonii, Jan Litwińczuk z Olmont;
  3. Kategoria INSTYTUCJA/PRZEDSIĘWZIĘCIE/WYDARZENIE: Chór VIVA ARTE z Juchnowca Kościelnego, Misjonarze Werbiści z Kleosina.

Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym, we współpracy z Zespołem Szkół im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym zrealizowała projekt teatralny o tajemniczo brzmiącej nazwie SPECULUM. Projekt realizowany w ramach Programu Edukacja Kulturalna, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt trwał od czerwca do grudnia 2019 roku i był niesamowitą przygodą dla juchnowieckiej młodzieży z grupy teatralnej „Lustro” . Składał się z serii ciekawych warsztatów, rozwijających na wielu płaszczyznach umiejętności teatralne i twórcze, a jego zwieńczeniem był finałowy spektakl – nowoczesna inscenizacja Jasełek.

Uprzejmie informujemy, iż Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane będą do dnia 28.01.2020r.  Szczegóły

Wojewoda Podlaski informuje, iż w związku z wystąpieniem ognisk wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) i zwiększonego ryzyka wprowadzenia do gospodarstw wirusa podtypu H5N8, posiadacze drobiu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, w tym przestrzegania zasad bioasekuracji przy obsłudze drobiu.

W dniu 4 lutego 2019r. (wtorek) odbędą się konsultacje społeczne projektu statutu nowo powstałych sołectw. Konsultacje w formie otwartego spotkania z mieszkańcami zostaną przeprowadzone w świetlicy wiejskiej w Olmontach od godz. 17.00 z mieszkańcami sołectwa Olmonty i od godz. 18.00 z mieszkańcami sołectwa Izabelin.

szczegóły w załączeniu
Raport z konsultacji społecznych z dnia 05.02.2020r.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, że stawki opłat w roku 2020 za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Juchnowiec Kościelny w dalszym ciągu będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Hajnówce.

Obowiązują stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z poniższą tabelą.

VI Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą za nami. To było naprawdę wyjątkowe popołudnie. Były piękne kolędy i pieśni. Była cudowna atmosfera i klimat. W Tryczówce zebrali się katolicy oraz prawosławni. Ludzie różnych wyznań, z różnych środowisk. Wypełniliśmy kościół do ostatniego miejsca i wspólnie cieszyliśmy się Bożym Narodzeniem, na koniec śpiewając kolędę w języku białoruskim i polskim.  

Ekumeniczne Spotkanie z Kolędą, to impreza wyjątkowa. Pomysł narodził się w parafii prawosławnej w Kożanach, reprezentowanej obecnie przez księdza proboszcza Jana Kojło. Do działania włączył się Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny, Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach oraz parafia katolicka w Tryczówce, której proboszczem jest dzisiaj ksiądz Zbigniew Gwiazdowski. Pięć poprzednich edycji odbyło się w Czerewkach. Z racji, że w Domu Pomocy Społecznej, trwa teraz gruntowny remont szósta edycja miała miejsce w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Tryczówce. Ale przy okazji dyskusji o lokalizacji naszych spotkań narodził się pomysł, aby kolędować w różnych miejscach południowej części gminy. Za rok spotkamy się prawdopodobnie w cerkwi w Kożanach.

Ruszyła IX edycja Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny „Pierścień Podskarbiego Włoszka”. Nagroda jest wyróżnieniem przyznawanym osobom, firmom i instytucjom, które poprzez swoje działania przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku gminy Juchnowiec Kościelny, zachowując jednocześnie wysokie standardy etyczne i zawodowe.

Co to jest mikrorachunek podatkowy?

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą. 

Mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku.
Zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

Jeśli znasz OSOBĘ działającą na rzecz gminy, promującą ją w kraju i regionie, lub FIRMĘ wpływającą na wizerunek juchnowieckiej gminy, kojarzysz zasługujące na wyróżnienie WYDARZENIE / INSTYTUCJĘ / PRZEDSIĘWZIĘCIE zgłoś swoich kandydatów do Nagrody Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny "Pierścień Podskarbiego Włoszka 2019"!!!

W dniu 20 grudnia 2019r. (piątek) o godz. 14.00 w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelny odbędzie się XIII-ta sesja Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

szczegóły ...