Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

To były wyjątkowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym, a zakończyliśmy wspólnym zatańczeniem Poloneza w Ośrodku Kultury.
Po raz pierwszy od 2019 roku Narodowe Święto 3 Maja mogliśmy celebrować wspólnie. Wcześniej było to niemożliwe z przyczyn pandemicznych. Znowu usiedliśmy obok siebie, mogliśmy się do siebie uśmiechnąć i wspólnie cieszyć chlubnym wydarzeniem polskiej historii. Wtorkowy dzień miał bardzo podniosły charakter. Święto 3 Maja obchodziliśmy wspólnie z Dniem Strażaka. Podczas Mszy Świętej obok siebie stanęły poczty sztandarowe strażaków, szkół i sołtysów. Pięknie prezentowała się również liczna grupa harcerzy z naszej gminy. Po Mszy Świętej przeszliśmy razem pod pomnik „Za Wiarę i Wolność”. Tam złożyliśmy kwiaty i wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień. Wójt gminy Krzysztof Marcinowicz podkreślał, jak bardzo potrzebna jest – zwłaszcza dzisiaj – jedność i solidarność w polskim narodzie.

Oddział Podlaski PFRON prowadzi rekrutację osób niepełnosprawnych oraz osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich stanu zdrowia i ich zainteresowań do Projektu Kompleksowej Rehabilitacji.

Jest to projekt pilotażowy dofinansowany ze środków UE, który oferuje kompleksową rehabilitację, szkolenia, warsztaty. Pobyt w ośrodku jest całkowicie bezpłatny (trwa średnio ok. 4-5 miesięcy). Rehabilitacja odbywa się w aspektach medycznym, psychospołecznym i zawodowym. Głównym założeniem projektu jest szansa na aktywizację zawodową osoby.

Jeśli mieszkasz na wsi albo w miejscowości do dwudziestu tysięcy mieszkańców, a obecność uchodźców wpłynęła na życie Twoje i Twoich sąsiadów, to jest konkurs dla Ciebie. Jak zmieniło się Twoje życie osobiste i zawodowe? Czy Ty lub Twoi bliscy jesteście osobiście zaangażowani w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają? A co zmieniło się w Twoim najbliższym otoczeniu i jak zmieniła się wieś/miejscowość? Jak zareagowały urzędy, szkoła czy firmy i organizacje pozarządowe? Jakie masz nadzieje, obawy albo oczekiwania wobec uchodźców i co sądzą Twoi sąsiedzi? Opowiedz nam o tym, biorąc udział konkursie IRWiR PAN. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26.04.2022 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Lipowej 10 został wywieszony, a także zamieszczony na stronie https://bip.juchnowiec.gmina.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.04.2022 r. na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w Juchnowcu Kościelnym przy ul. Lipowej 10 został wywieszony, a także zamieszczony na stronie https://bip.juchnowiec.gmina.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa opublikowało poradnik „Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny". Poradnik wyjaśnia jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia i jest elementem budowania odpornego społeczeństwa (również w ramach powszechnej samoobrony), co przekłada się bezpośrednio na podnoszenie zdolności odporności całego państwa.

Poradnik w formie pdf, można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy--poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny

Przygotowany jest również materiał wideo.
https://www.youtube.com/watch?v=mKNbYG5Vawk

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.
Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:

Informuję, iż LGD Puszcza Knyszyńska w ramach LSR LGD Puszcza Knyszyńska 2014-2020 ogłosiła dwa nabory wniosków:
1. Nabór nr 4/2022 - w ramach przedsięwzięcia I.2.4. Udostępnianie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
2. NABÓR nr 5/2022 - w ramach przedsięwzięcia II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Kto może otrzymać świadczenia 300 zł

 1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać:
• prawidłowe oznakowanie (chip);
• ważne szczepienie na wściekliznę;
• wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie;
• świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne.

BARDZO WAŻNE !
Wszystkie osoby chętne proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny pod nr tel. 85 713 28 85 celem umówienia się na wizytę i złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.
Link do pobrania wniosku:

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy - UKR

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy - RUS

Wniosek można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.

Dane, które należy wpisać we wniosku:

 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • kraj urodzenia i obywatelstwo,
 • data wjazdu do Polski
 • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli jest,
 • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.
 • jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (osoby poniżej 18 roku życia), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
 • na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis w obecności pracownika urzędu.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy 

Podczas spotkania omówione zostaną założenia i harmonogram prac projektowych, przedstawiony będzie zakres pozyskanych już informacji oraz co najważniejsze – mieszkańcy zostaną zaproszeni do aktywnej współpracy w tworzeniu projektu.
Spotkanie prowadzi na zlecenie Stowarzyszenia BOF firma Via Vistula.
Spotkanie odbędzie się 16 marca 2022 r. o godz. 18:00 w formule online na platformie MS Teams

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. w całej Polsce, na właścicieli lub zarządców budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych został nałożony obowiązek zgłaszania deklaracji do systemu CEEB. Wynika on z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Deklarację można złożyć: