Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o ogłoszeniu konkursu  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleosinie.
Zarządzenie Nr 0050.314.2022 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 lutego 2022r.

Gmina Juchnowiec Kościelny znalazła się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Czekamy na wezwanie do podpisania umowy o powierzenie Grantu. Prosimy monitorować naszą stronę internetową http://www.juchnowiec.gmina.pl/, na której po podpisaniu umowy znajdą się dalsze informacje związane z zakupem i przekazaniem sprzętu komputerowego.
Wyniki konkursu można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Przeziębienie, a może to grypa lub COVID-19? Jak sprawdzisz, co Ci dolega? Skorzystaj z naszego praktycznego przewodnika. Doradzimy, krok po kroku, co zrobić, gdy masz pierwsze objawy infekcji.
Link do przewodnika:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/przeziebienie-a-moze-covid-19-sprawdz-co-zrobic,8102.html

Po brawurowym występie na żywo w programie „Pytanie na śniadanie” „Koplanianki” i „Srebrne Nutki” stały się słynne na całą Polskę. Teraz materiał o naszych zespołach i naszej gminie ukaże się w programie „Alarm!”. Emisja w piątek, 4 lutego o godzinie 20.10 w TVP 1.
„Alarm!” to program telewizyjny, w którym pojawiają się dziennikarskie interwencje, różne opowieści, czasem opowieści o lżejszej tematyce przedstawiające wyjątkowe historie i wyjątkowych ludzi. Taki ma być właśnie program, którego bohaterkami i bohaterami będą głównie „Koplanianki” oraz „Srebrne Nutki”. Nasze zespoły opowiadają o swojej historii, ludowości, podlaskim folklorze. Nie zabrakło też wątku pracy nad hitem „Maryś, zaszczep się!”

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 324/1 o powierzchni 0,07 ha, KW BI1B/00063386/6, obręb 2 - Biele, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 16 marca 2022 r. (środa). Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie: https://bip.juchnowiec.gmina.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 3/2022 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.1.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Podejmowanie działalności gospodarczej operacje z zakresu  tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych  w szkołach podstawowych oraz do klas czwartych  w szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako integralnego elementu programu profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny

Termin składania ofert – do dnia 18 lutego 2022r.

Bohaterami środowego programu w TVP 2 „Pytanie na śniadanie” były nasze gminne zespoły – „Koplanianki” i „Srebrne Nutki”, a juchnowiecka gmina wniosła do studia na Woronicza w Warszawie entuzjazm, radość i uśmiech!!! Prowadzący Tomasz Wolny oraz Agata Tomaszewska nie mogli wręcz rozstać się z paniami i panami. Nawet po zejściu z wizji były jeszcze rozmowy, żarty, zdjęcia. Koplanianki zaskoczyły gospodarzy upominkiem w postaci tradycyjnego sękacza. Przekazaliśmy też pamiątkowe gadżety z gminy. Atmosfera była rewelacyjna, a całe studio „Pytania na śniadanie” zachwycone grupami z Koplan i Kleosina.

Gmina otrzymała 590 tys. wsparcia z funduszy europejskich na stworzenie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Ignatki-Osiedle wzdłuż rzeki Horodnianka i trzech stref służących do wypoczynku, edukacji i zabawy.
W strefach zostaną zamontowane huśtawki, ławki, hamaki, leżanka czy stół do posiłku. Pojawią się tam również stojaki na rowery czy tablice edukacyjne. Zostanie również zbudowana instalacja oświetleniowa: słupy oświetleniowe z panelami fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi. Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru to blisko 1,2 ha.

W związku z wejściem w życie programu „Polski Ład", który wprowadza m.in. zmiany w obowiązkach płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku przesyła poniżej informacje dotyczące kanałów informacji wspierających płatników.

Sposób wyliczenia składek zdrowotnych, obowiązek poboru składek zdrowotnych
- infolinia ZUS pod numerami telefonu 22-560-16-00; pon. - pt. w godz. 7:00 - 18:00
- infolinia Polskiego Ładu pod numerem telefonu 22-765-64-64; pon. - pt. w godz. 8:00 -16:00 oraz wirtualny asystent (chatbox) na stronie https://www.gov.pl/web/polski-lad

Zarząd LSSP Eskulap zaprasza na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie (VAXIGRIP TETRA) dla osób powyżej 18 roku życia. Informacja i szczepienia: Białystok, ul. Nowy Świat 11 c – tel.85 745 00 36 lub 85 745 00 37 lub ul. I.Białówny 9/1 – tel. 85 741 69 01

Uprzejmie przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku, każdy właściciel lub zarządca budynku zobligowany jest do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. W związku z tym, zachęcamy do składania deklaracji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) - www.gunb.gov.pl. Osoby które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w  formie papierowej. Druki deklaracji można pobrać ze  strony internetowej GUNB, dostępne są również poniżej, lub  bezpośrednio w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny przy ul. Lipowej 10 lub Plac Królowej Rodzin 1. Przepis dotyczy budynków mieszkalnych (formularz A) oraz budynków niemieszkalnych (formularz B) w  całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla  budynków już  istniejących - licząc od  1  lipca 2021r., (do 30 czerwca 2022 roku) oraz 14- dniowy od  dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw (dotyczy nowo powstałych budynków lub zmian istniejącego źródła ciepła).
Szczegółowe informacje w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Plac Królowej Rodzin 1, tel. 85 719 50 60 lub 85 719 50 61. Wypełnione wnioski można przesłać pocztą (na adres: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny), lub wrzucać do skrzynki podawczej w budynku Urzędu Gminy ul. Lipowa
Wzory deklaracji:
1.    Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A - budynki i lokale mieszkalne [kliknij tutaj]
2.    Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne [kliknij tutaj]

Gmina Juchnowiec Kościelny zajęła drugie miejsce w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego 2021 roku!!! To nie wszystko. Zdobyliśmy również tytuł Lidera Gminy Wiejskiej! Laureatów Rankingu poznaliśmy 11 stycznia podczas gali w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
Inicjatywa miała na celu wyłonienie i promocję gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Organizatorami przedsięwzięcia były Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Białymstoku. W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy Województwa Podlaskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Białegostoku, Łomży i Suwałk.