Gmina Juchnowiec Kościelny informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Juchnowiec Kościelny” jest dofinansowane w 2021/2022 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Hulajnogi elektryczne, deskorolki elektryczne, kaski – to nagrody w konkursie „BO Fajnie być EKO”.
KONKURS pod hasłem „BO Fajnie być EKO” organizuje  Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych zapraszamy do wypełnienia formularza konkursowego i przygotowania krótkiego filmu promującego postawy proekologiczne. Konkursowe filmy muszą być pracami oryginalnymi – stworzonymi na potrzeby konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.  Produkcje nie powinny przekraczać 90 sekund (minimum 30 sek.)

W okresie 6.10.2021 r. – 20.10.2021 r.  zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu “Programu współpracy Gminy Juchnowiec Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” zgodnie z Zarządzeniem Nr ORG.0050.280.2021 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 5 października 2021 r.

W dniu 28 września 2021 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz.1057) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Klub Sportowy „SUMO KOLUCH” pt. „GRAND PRIX POLSKI W KOLUCHSTYL”. Zgodnie z wyżej Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do skrzynek nadawczych znajdujących się w siedzibie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny przy  ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny w godzinach pracy urzędu – pn. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30,  za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 12 października 2021 r. (decyduje data wpływy do urzędu). Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W dniu 26 września 2021 roku we wsi Wojszki obyły się uroczystości z okazji
120-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszkach, połączone z oficjalnym przekazaniem samochodu dla jednostki. Jednostka w Wojszkach jest najstarszą w naszej gminie.
Strażacy-ochotnicy rozpoczęli świętowanie uroczystą mszą świętą w wiejskiej kapliczce. Uroczystości główne odbyły się przy siedzibie OSP obok świetlicy wiejskiej.
W pierwszej części uroczystości nastąpiło poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego przez proboszcza Parafii w Rybołach i symboliczne przekazanie auta przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofa Marcinowicza i Członka Zarządu Powiatu Białostockiego Jana Gradkowskiego. Następnie wyróżniającym się strażakom wręczone zostały medale i odznaczenia. Po zakończonej oficjalnej części uroczystości, na scenie pojawiły się zespoły ludowe, które przygotowały koncert. Na zakończenie Prezes OSP Wojszki Jan Bruczko zaprosił gości i strażaków na strażacką „grochówkę”.

W związku z powyższym w Urzędzie Gminy w Juchnowcu Kościelnym, wydłużamy godziny dyżuru spisowego.
30 września do godziny 20.00 można dokonać samopisu z pomocą urzędnika w budynku Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelnym ul. Lipowa 10.

Pamiętajmy o osobach starszych, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Melanią Kapelusz, które odbędzie się w formie online 29 września 2021 r. o godz. 10.00 na fanpage'u biblioteki www.facebook.com/gbpjuchnowieckoscielny Autorka znana ze zbioru opowiadań o paczce trzynastu zaprzyjaźnionych skrzatów - „Krasnoludki”. Współpracująca z czasopismem „Świerszczyk”, w którym tworzy pamiętnik tytułowego bohatera – Bajetana Hopsa.

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy ”Kwarantanna”, zawierającymi informację o nałożeniu na obywatela rzekomej kwarantanny. Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej.
Ostrzegamy - jest to próba wyłudzenia danych osobowych! Prosimy nie otwierać linku i usunąć wiadomość z telefonu. Inspekcja Sanitarna nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron internetowych.

Informujemy, że na terenie gminy Juchnowiec Kościelny odbędzie się objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon (pochodzących z gospodarstwa domowego z samochodów osobowych, ubrań i tekstyliów. Wyżej wymienione odpady, nieodpłatnie będą odbierane przez pracowników PUK Sp. z o. o. w Hajnówce w terminie zgodnym z harmonogramem. W dniu wywozu, odpady należy wystawić przed posesję (na chodnik, ewentualnie zostawić przy ogrodzeniu) w  sposób niestwarzający zagrożenia i utrudnienia dla ruchu drogowego. Zbiórka rozpoczyna się od godziny 6:00 rano. Odpady wystawione po przejeździe samochodu nie zostaną zabrane.

Andrzej Leończuk i Paulina Łapińska okazali się najlepsi w biegu „Przybij Piątkę w Kleosinie”. Paulina wyprzedziła Julitę Bielawiec i Iwonę Rakowską. Na męskim podium obok Andrzeja stanęli Bogusław Andrzejuk i Wojciech Augustynowicz. Specjalne nagrody wójta gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztofa Marcinowicza trafiły do najszybszych biegaczek i biegaczy z juchnowieckiej gminy: Julity Bielawiec, Magdaleny Syguły-Iwaniuk, Moniki Zielińskiej oraz Filipa Tarnogórskiego, Marka Kaweckiego i Adama Półkośnika. Ale zwycięzcami mogą czuć się wszyscy, którzy pojawili się w sobotni wieczór na starcie. Przekazaliście nam mnóstwo energii, choć tej energii dostarczył cały piknik.

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny informuje, iż z dniem 7 września 2021 r. weszły w życie nowe zasady i tryb przyznawania stypendiów uczniom, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem wniosku do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Zmianie uległ również termin składania wniosków. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem składa się do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do 10 października każdego roku za osiągnięcia w poprzednim roku szkolnym.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 08.09.2021 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: położonej w obrębie 19 - Klewinowo, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 341 o pow. 0,7200 ha oraz położonej w obrębie 39 - Złotniki, gm. Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 361 o pow. 0,2100 ha.Wykaz dostępny na stronie: http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
1) 104/3 o powierzchni 0,2133 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
2) 104/12 o powierzchni 0,2542 ha, KW BI1B/00136348/1, obręb 21- Koplany Folwark, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie,
które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 11 października 2021 r. (poniedziałek). Ogłoszenie dostępne na stronie: http://bip.ug.juchn-kosc.wrotapodlasia.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html

W sobotę, 4 września odbędzie się w Kleosinie wielki piknik rodzinny, w programie którego znalazł się bieg uliczny na 5 km „Przybij Piątkę w Kleosinie”, pokaz Fire Show i koncert NORBIEGO! Początek imprezy o godz. 16 na placu Szkoły Podstawowej w Kleosinie. Bieg wystartuje o godz. 19. Gorąco zapraszamy mieszkańców do czynnego udziału w imprezie i kibicowania biegaczom. Zwracamy się jednocześnie z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w godzinach 19.00-20.00. W tym czasie część ulic w Kleosinie zostanie wyłączona z ruchu. Prosimy również nie parkować pojazdów na trasie biegu oraz nie wyjeżdżać pojazdami lub motorami z posesji. Zwracamy się też z prośbą do właścicieli psów o zachowanie zasad bezpieczeństwa i zwrócenie szczególnej uwagi na swoje zwierzęta.