Nie przekazuj i nie upubliczniaj zdjęć, filmów i informacji o:

  • miejscach pobytu lub transporcie żołnierzy
  • datach i godzinach przejazdów, wylotów, lądowań
  • liczbie i rodzajach wojska
  • znakach i tablicach rejestracyjnych pojazdów wojskowych

Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, w porozumieniu z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku – prowadzi akcję informacyjną, skierowaną do osób z niepełnosprawnością ruchu lub wzroku.

Stowarzyszenie START jako członek Polskich Związków Sportowych i Komitetu Paraolimpijskiego, posiada wiarygodny autorytet w środowisku osób niepełnosprawnych. Od wielu lat prowadzi sport i rehabilitację osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim. Zawodnicy Stowarzyszenia osiągają sukcesy na zawodach lokalnych, krajowych i międzynarodowych  (ostatni medal Paraolimpijski z Tokio 2021, przywiózł Rafał Czuper (tenis stołowy). Oczywiście, wszystkie sukcesy są osiągalne, pod warunkiem uczestniczenia w regularnych treningach.

to cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia – co środę dostarczamy nową porcję wiedzy i praktycznych rad dla każdego, kto chce zdrowo żyć i zapobiegać chorobom.
Każda środa to inny, ważny aspekt naszego zdrowia:
- stawiamy na zapobieganie chorób cywilizacyjnych w tym cukrzycy i otyłości;
- zachęcamy do działania na rzecz własnego zdrowia;
- uczymy odpowiedzialności za zdrowie;
- dzielimy się wiedzą ze sprawdzonych źródeł, współpracujemy ekspertami z różnych dziedzin;
- współdziałamy z organizacjami pacjenckimi;
- docieramy z tematami do wszystkich grup wiekowych;
- zachęcamy do badań profilaktycznych w ramach bezpłatnych programów profilaktycznych NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny informuje o ogłoszeniu konkursu  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kleosinie.
Zarządzenie Nr 0050.314.2022 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 17 lutego 2022r.

Gmina Juchnowiec Kościelny znalazła się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Czekamy na wezwanie do podpisania umowy o powierzenie Grantu. Prosimy monitorować naszą stronę internetową http://www.juchnowiec.gmina.pl/, na której po podpisaniu umowy znajdą się dalsze informacje związane z zakupem i przekazaniem sprzętu komputerowego.
Wyniki konkursu można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Przeziębienie, a może to grypa lub COVID-19? Jak sprawdzisz, co Ci dolega? Skorzystaj z naszego praktycznego przewodnika. Doradzimy, krok po kroku, co zrobić, gdy masz pierwsze objawy infekcji.
Link do przewodnika:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/przeziebienie-a-moze-covid-19-sprawdz-co-zrobic,8102.html

Po brawurowym występie na żywo w programie „Pytanie na śniadanie” „Koplanianki” i „Srebrne Nutki” stały się słynne na całą Polskę. Teraz materiał o naszych zespołach i naszej gminie ukaże się w programie „Alarm!”. Emisja w piątek, 4 lutego o godzinie 20.10 w TVP 1.
„Alarm!” to program telewizyjny, w którym pojawiają się dziennikarskie interwencje, różne opowieści, czasem opowieści o lżejszej tematyce przedstawiające wyjątkowe historie i wyjątkowych ludzi. Taki ma być właśnie program, którego bohaterkami i bohaterami będą głównie „Koplanianki” oraz „Srebrne Nutki”. Nasze zespoły opowiadają o swojej historii, ludowości, podlaskim folklorze. Nie zabrakło też wątku pracy nad hitem „Maryś, zaszczep się!”

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Juchnowiec Kościelny, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 324/1 o powierzchni 0,07 ha, KW BI1B/00063386/6, obręb 2 - Biele, gm. Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki, województwo podlaskie, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym, Plac Królowej Rodzin 1, w dniu 16 marca 2022 r. (środa). Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie: https://bip.juchnowiec.gmina.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html

Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska ogłasza NABÓR nr 3/2022 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II.1.1. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Podejmowanie działalności gospodarczej operacje z zakresu  tematycznego poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości Zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i do klas pierwszych  w szkołach podstawowych oraz do klas czwartych  w szkołach podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny.

Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny ogłasza otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako integralnego elementu programu profilaktycznego wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy Juchnowiec Kościelny

Termin składania ofert – do dnia 18 lutego 2022r.

Bohaterami środowego programu w TVP 2 „Pytanie na śniadanie” były nasze gminne zespoły – „Koplanianki” i „Srebrne Nutki”, a juchnowiecka gmina wniosła do studia na Woronicza w Warszawie entuzjazm, radość i uśmiech!!! Prowadzący Tomasz Wolny oraz Agata Tomaszewska nie mogli wręcz rozstać się z paniami i panami. Nawet po zejściu z wizji były jeszcze rozmowy, żarty, zdjęcia. Koplanianki zaskoczyły gospodarzy upominkiem w postaci tradycyjnego sękacza. Przekazaliśmy też pamiątkowe gadżety z gminy. Atmosfera była rewelacyjna, a całe studio „Pytania na śniadanie” zachwycone grupami z Koplan i Kleosina.

Gmina otrzymała 590 tys. wsparcia z funduszy europejskich na stworzenie ścieżki rekreacyjno-edukacyjnej w miejscowości Ignatki-Osiedle wzdłuż rzeki Horodnianka i trzech stref służących do wypoczynku, edukacji i zabawy.
W strefach zostaną zamontowane huśtawki, ławki, hamaki, leżanka czy stół do posiłku. Pojawią się tam również stojaki na rowery czy tablice edukacyjne. Zostanie również zbudowana instalacja oświetleniowa: słupy oświetleniowe z panelami fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi. Powierzchnia zrewitalizowanego obszaru to blisko 1,2 ha.

W związku z wejściem w życie programu „Polski Ład", który wprowadza m.in. zmiany w obowiązkach płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku przesyła poniżej informacje dotyczące kanałów informacji wspierających płatników.

Sposób wyliczenia składek zdrowotnych, obowiązek poboru składek zdrowotnych
- infolinia ZUS pod numerami telefonu 22-560-16-00; pon. - pt. w godz. 7:00 - 18:00
- infolinia Polskiego Ładu pod numerem telefonu 22-765-64-64; pon. - pt. w godz. 8:00 -16:00 oraz wirtualny asystent (chatbox) na stronie https://www.gov.pl/web/polski-lad