Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny podaje do publicznej wiadomości w dniu 01.06.2022 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Juchnowiec Kościelny, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: położonej w obrębie 3 - Bogdanki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 125/2 o pow. 0,4700 ha, położonej w obrębie 39 - Złotniki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 347 o pow. 0,4600 ha oraz położonej w obrębie 5 - Czerewki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr geod. 267/1 o pow. 0,1407 ha. Wykaz dostępny na stronie: https://bip.juchnowiec.gmina.pl/sprzedaz-i-dzierzawa-nieruchomosci.html

Gminna Biblioteka  Publiczna w Juchnowcu Kościelnym serdecznie zaprasza 3 czerwca 2022r. (piątek) o godz. 11:00 na spotkanie autorskie on-line z p. Joanną Olech (transmisja na żywo na fanpage`a Biblioteki na Facebooku Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym).
Motywem przewodnim spotkania będzie książka pt. „Dynastia Miziołków” - napisana w formie pamiętnika przez chłopca, który ma niesamowitą rodzinę oraz przyjaciół.
Spotkanie realizowane jest w ramach projektu "Co autor miał na myśli – odczarowujemy lektury szkolne", odbywa się pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny. Patronat medialny - Wrota Podlasia, opieka medialna TVP Białystok.

Gmina Juchnowiec Kościelny otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na projekt „Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie”. W ramach inwestycji zaplanowano prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w Kleosinie. Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia i zdrowia mieszkańców (woda pitna) oraz wsparcia zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie rozwiązań OZE.

Gmina Juchnowiec Kościelny zajęła drugie miejsce w konkursie Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie podlaskim.

Celem konkursu było włączenie gmin do aktywnego promowania idei samospisu internetowego. Zwycięzców ustalono na podstawie wskaźnika samospisu internetowego. Jest to stosunek osób, które spisały się metodą samospisu internetowego, do ogólnej liczby osób zobowiązanych do spisania się na terenie danej gminy.

35 lat temu, 29 maja 1987 roku w Spring Hill na Florydzie zmarł podpułkownik Jan Kamieński - syn Ziemi Juchnowieckiej, wielki patriota i bohater, jeden z 316 Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. W rocznicę śmierci podpułkownika spotkaliśmy się w Tryczówce, by oddać należną mu cześć. Uroczystości miały bardzo podniosły charakter i przebiegały w duchu patriotyzmu.
Ostatnią wolą Jana Kamieńskiego było zostać pochowanym blisko rodzinnego domu. Prochy podpułkownika sprowadzono ze Stanów Zjednoczonych do Polski i złożono w grobie u boku matki na cmentarzu w Tryczówce. Tam też w niedzielę oficjalnie odsłonięto tabliczkę informującą o wpisie grobu do Rejestru Grobów Weteranów. Uroczystego odsłonięcia dokonali wiceminister Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku Jarosław Schabieński oraz kuzyn podpułkownika, Marek Kamiński. Wcześniej wspaniałą historię Jana Kamieńskiego przybliżyli wójt gminy Juchnowiec Kościelny Krzysztof Marcinowicz i dyrektor Ośrodka Kultury Krzysztof Sokólski.

To były niezapomniane chwile. Grad, deszcz, wiatr, momentami tylko słońce. Pogoda – delikatnie rzecz ujmując – nie za bardzo dopisała, ale dopisali biegacze. 9. Bieg Konopielki toczył się w REWELACYJNEJ atmosferze. Nic nie mogło popsuć zabawy. Wszystko dzięki fantastycznym ludziom, którzy stawili się w Juchnowcu Dolnym. Jesteście wielcy i wszyscy jesteście zwycięzcami. Dziękujemy z całego serca za klimat, jaki stworzyliście.

Gmina Juchnowiec Kościelny podpisała umowę w ramach projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy środki na zakup laptopów. W maju zaplanowano ogłoszenie przetargu na wybór dostawcy sprzętu komputerowego.

13 maja 2022 r. dokonano uroczystego otwarcia prawie 950 - metrowego odcinka nowo wybudowanych ulic: Borsuczej w Księżynie i Kwiatowej w Ignatkach. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy, zaproszeni goście, wykonawca inwestycji oraz władze gminne.
Ulice poświęcili obecni na uroczystości duchowni. Koszt inwestycji wyniósł ok. 2,6 mln zł.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Państwowego Funduszu Celowego w kwocie 1,9 mln zł oraz budżetu gminy. Wykonano odwodnienie i nawierzchnię ulic wraz z chodnikami i zjazdami.

28 maja zapraszamy na 9. Bieg Konopielki. Impreza w Juchnowcu Dolnym od lat cieszy się wielkim zainteresowaniem. Atmosfera, ludzie, nagrody, książki – to wszystko sprawia, że Bieg Konopielki jest wyjątkowy.

Bieg główny na 10 km startuje w samo południe. Wcześniej zapraszamy do udziału w Biegu Familijnym i Biegu po Książkę – wszak to impreza z literackim akcentem. A po biegach widzimy się we Frampolu, gdzie urodził się i tworzył Edward Redliński, autor słynnej „Konopielki”, od której zaczerpnięta została nazwa imprezy. We Frampolu będzie podlaskie jadło, losowanie książek, muzyka i zabawa.

To będzie muzyczna uczta dla serca i duszy. W czwartek, 26 maja gościmy w Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym wirtuoza fortepianu Waldemara Malickiego!!! Wspólnie z Polskim Impresariatem Muzycznym oraz Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca zapraszamy na wyjątkowy koncert z cyklu „Z klasyką przez Polskę”. Koncert rozpocznie się o godzinie 18. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy – tel. 85 719 60 56 oraz 530 453 059.
Na Podlasiu koncert „Z klasyką przez Polskę” odbędzie się zaledwie w kilku miejscach. Jest nam niezmiernie miło, że to Juchnowiec Kościelny znalazł się na krótkiej liście Polskiego Impresariatu Muzycznego. Nie bez znaczenia były opinie, jakimi w świecie kultury cieszy się juchnowiecka gmina.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm.), Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedstawia Radzie Gminy Juchnowiec Kościelny Raport o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za rok 2021 w terminie do dnia 30 maja 2022 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Juchnowiec Kościelny za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł.

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok studiów i dalsze lata edukacji akademickiej. O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

To były wyjątkowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Juchnowcu Kościelnym, a zakończyliśmy wspólnym zatańczeniem Poloneza w Ośrodku Kultury.
Po raz pierwszy od 2019 roku Narodowe Święto 3 Maja mogliśmy celebrować wspólnie. Wcześniej było to niemożliwe z przyczyn pandemicznych. Znowu usiedliśmy obok siebie, mogliśmy się do siebie uśmiechnąć i wspólnie cieszyć chlubnym wydarzeniem polskiej historii. Wtorkowy dzień miał bardzo podniosły charakter. Święto 3 Maja obchodziliśmy wspólnie z Dniem Strażaka. Podczas Mszy Świętej obok siebie stanęły poczty sztandarowe strażaków, szkół i sołtysów. Pięknie prezentowała się również liczna grupa harcerzy z naszej gminy. Po Mszy Świętej przeszliśmy razem pod pomnik „Za Wiarę i Wolność”. Tam złożyliśmy kwiaty i wysłuchaliśmy okolicznościowych przemówień. Wójt gminy Krzysztof Marcinowicz podkreślał, jak bardzo potrzebna jest – zwłaszcza dzisiaj – jedność i solidarność w polskim narodzie.

Oddział Podlaski PFRON prowadzi rekrutację osób niepełnosprawnych oraz osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich stanu zdrowia i ich zainteresowań do Projektu Kompleksowej Rehabilitacji.

Jest to projekt pilotażowy dofinansowany ze środków UE, który oferuje kompleksową rehabilitację, szkolenia, warsztaty. Pobyt w ośrodku jest całkowicie bezpłatny (trwa średnio ok. 4-5 miesięcy). Rehabilitacja odbywa się w aspektach medycznym, psychospołecznym i zawodowym. Głównym założeniem projektu jest szansa na aktywizację zawodową osoby.